Skip Navigation?
 

Reiseforsikring

På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang - vi hjelper deg så rask vi kan! 

Vi ber deg derfor om å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi foretrekker at skadeskjema sendes elektronisk. Ved behov for øyeblikkelig hjelp treffer du oss hele døgnet på telefon 22 00 20 80.

For å melde en skade i forbindelse med:

 • Avbestilling av reise
 • Forsinkelse
 • Reiegods
 • Sykdom/Ulykke på reise
 • Evakuering
 • Egenandelsforsikring leiebil

For å gjøre opp skaden din trenger vi følgende informasjon

 • Polisenummeret (ikke nødvendig dersom du har kredittkortforsikring)
 • Informasjon og dokumentasjon på dine utgifter til reisen.
 • Informasjon og dokumentasjon om hvilke utgifter du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt.

Reiseforsikring og koronaviruset

Koronaviruset - Reiseforsikringen dekker avbestillinger for våre bedriftskunder med Group+ forsikringsavtale

Oppdatert 07.09.2020

Vi overvåker situasjonen omkring utbruddet av koronaviruset nøye. Ettersom situasjonen er i stadig utvikling, blir det gjort fortløpende oppdateringer og endringer. AIG dekker avbestilling av reiser til land/områder hvor UD og Folkehelseinstituttet har frarådet reiser til for våre bedriftskunder.

UD fraråder fra 14.03.2020 alle reiser utenfor Norge, der reisen ikke er strengt nødvendig. Det er viktig å holde seg løpende oppdatert på informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet (FHI), dersom du likevel ønsker å reise til utlandet. Reiser til land UD/FHI har markert som rødt, vil ikke gi erstatning for tap eller kostander knyttet til koronasituasjonen. I tillegg til landene markert i rødt på kartet under, ansees alle øvrige land globalt som røde, og vil ikke gi erstatning for tap eller kostnader knyttet til koronasituasjonen. AIG Norge (AIG Europe S.A (NUF) dekker avbestillinger for alle som har en Group+ reiseforsikring*, så lenge UD og Folkehelseinstituttet fraråder reiser til landet/området. AIG dekker kanselleringer tidligst 7 dager før avreisedato etter at reiserådet ble innført og fortsatt er i kraft, om reisen er bestilt før reiserådet ble innført. Dekningen skjer i henhold til forsikringens vilkår.

Vi har forståelse for frykten dette skaper, og at flere nå ønsker å avbestille sine planlagte reiser. Dersom du er usikker på å reise til et land som ikke er dekket av avbestilling, anbefaler vi at du tar kontakt med reisearrangøren.

Du må kontakte flyselskap/reisebyrå før du kontakter oss. Flere flyselskaper har allerede åpnet for ombooking/refusjon. Reiseforsikringen dekker kun det du ikke får refundert fra reisearrangøren. Vi anbefaler våre kunder samtidig om å holde seg oppdatert på følgende hjemmesider Folkehelseinstituttet & UDs reiseinformasjon/Regjerningen.


*  For fullstendig dekningsbeskrivelse, se ditt forsikringsbevis og vilkår.

Dersom reisen blir kansellert, har du krav på full refusjon fra reisearrangør. Ta først kontakt med reisearrangør (flyselskap el.l.) for å undersøke hva du eventuelt får refundert før du melder saken til oss. Vi kan ikke behandle din sak før dette er avklart. 

Reiseforsikring dekker avbestilling som gjøres tidligst 7 dager før avreisedato så lenge UD og Folkehelseinstituttet fraråder reiser til landet/området for våre bedriftskunder med Group+ forsikringsavtale. Dette gjelder avbestillinger etter at reiserådet ble innført og fortsatt er i kraft, dersom reisen er bestilt før reiserådet ble innført.

Vi vil gjerne at du avventer frem til avreisedato før du avbestiller reisen for å avklare om reisearrangør kansellerer din reise. Undersøk med reisearrangør på avreisedagen om reisen din blir kansellert.

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen i henhold til gjeldende vilkår.

Du må innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet eller hotellet dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i hele verden. Landene som er markert i gult eller grønt på kartet under unntatt fra det globale reiserådet. 

Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd.

 

Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd. Velger du å reise på tross av reiserådene, må du være forberedt på at enkelte hendelser som følge av koronaviruset ikke vil bli dekket av reiseforsikringen.

Reiser du for eksempel til et område hvor det er påvist smitte, vil evakuering ikke bli dekket. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

For hendelser som ikke har sammenheng med koronaviruset, gjelder forsikringen som normalt. Det er likevel viktig at du er oppmerksom på at våre muligheter for å hjelpe deg hvis du skulle få behov for det, kan være svært begrenset.

Forsikringen erstatter ikke utgifter som etter gjeldene bestemmelser skal refunderes av pakkereiseselskapet.

Pakkereiser refunderes av reisearrangøren dersom UDs reiseråd gjelder for ditt reisemål og din reiseperiode. Normalt skal reisearrangør betale tilbake innen 14 dager. Det er vedtatt en midlertidig forskrift som utsetter fristen til tre måneder for avbestillinger frem til 14. juni. Regjeringen vil samtidig komme med en støtteordning slik at reisearrangører kan betale tilbake til kundene sine.

Forbrukerrådet om rettigheter for pakkereiser >>

 

* En pakkereise er en reise der både transport og hotell er kjøpt enten som en pakke, eller som to forskjellige enheter, men hvor begge er betalt via samme bestillingssted. Rettighetene dine styres da av Pakkereiseloven, som gir deg en forbrukerrettighet reiseselskapene ikke kan avtale seg vekk fra.

 

Ulykke/ Kritisk sykdom

Denne skademeldingen skal kun brukes når det foreligger et dokumentert krav fra foresatte.

I alle andre tilfeller skal småskadeskjema benyttes. Skader meldt på småskadeskjema er å anse som meldt til AIG på samme måte som med dette skadeskjema.

Tannlegeærklæring eller legeerklæring skal ikke sendes inn med mindre dette er et krav fra AIG.

Erklæringer som blir likevel blir sendt inn vil ikke bli erstattet da disse er under egenandel på behandlingsutgifter på kr. 500,-. Vær nøye med å få med:

 • Navn på barnehage/skole
 • Navn på kommune samt polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppstod
 • Originale kvitteringer/dokumenter for utgifter som kreves dekket

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Kredittkortnummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Kontoutskrift som viser at fylling av drivstoff har blitt belastet kredittkortet
 • Legejournal/Epikrise

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer og idrettsforbund må oppgis
 • Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppsto
 • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdomstilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift evt kopi av faktura vedlegges
  som viser at reisen ble betalt med kortet
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges
 • Legejournal/Epikrise/Tannlegeerklæring må vedlegges

Bil

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer/kredittkortnummer må oppgis
 • Bekreftelse på at drivstoffet er fylt med kredittkort
 • Dokumentasjon på utgiftene i forbindelse med feilfyllingen

Andre forsikringer

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift vedlegges som viser at billetten ble betalt med kortet
 • Legeattest som dokumenterer sykdomstilfellet/ulykken/dødsfallet (vanlig sykemelding er ikke godkjent som dokumentasjon)
 • Billetter

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges (f.eks sykemelding)

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Politianmeldelse
 • Ved identitetstyveri, eventuell dokumentasjon som kan bekrefte identitetstyveriet
 • Ved nøkkel- og papirforsikring må forsikrede legge ved original kvitteringer på gjenskaffelse av nøkler og papir
 • Ved ransforsikring ved uttak i minibank må orginale kvitteringer/kontoutskrift som bekrefter uttaket av kontanter vedlegges, samt bekreftelse fra eventuelle vitner til ranet
 • Ved veskeforsikring vennligst vedlegg orginal kvittering, samt kjøpsdato av vesken, samt innhold
 • Ved tyveri av kredittkort og/eller misbruk av SIM-kort må bekreftelse fra banken/kredittkortselskapet/telefonselskapet vedlegges som viser sperring av kort og misbrukt kort
 • Ved sykehusinnleggelse som følge av ulykke, vennligst gi nærmere beskrivelse av sykdom/skadetilfellet

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • Original politirapport ved ran/innbrudd/tyveri
 • Dersom det er tale om brann- eller vannskade, anbefaler vi at dere kontakter AIG pr. telefon, slik at det kan gjøres avtale om dokumentasjon av skade herunder eventuell takst.

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

Egenandelsforsikring

 • Bekreftelse fra villa og hjemforsikring

Sykdom, ulykke

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdom-/skadetilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • For kompensasjon for avbrutt ferie kreves skriftelig dokumentasjon fra lege på stedet, jfr vilkår
 • Kopi av reisebillett ved skade inntruffet under reise

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges (f.eks sykemelding)

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS

Alle skader som meldes et skadeforsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).
Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt med skadekontoret eller gå inn på nettsiden til FOSS: www.fnh.no

Kontakt skadeavdelingen

E-post: skadekontoret@aig.com

Telefon: +47 22 00 20 80

Adresse: 
AIG  
v/Skadeavdelingen  
Postboks 1588 Vika  
0118 Oslo

For akutt medisinsk assistanse vennligst ring SOS International;

Telefon:
+ 45 38 48 92 50 (Faks + 45 70 10 50 56).

Ha ditt polisenummer tilgjengelig når du kontakter SOS International.

 

 

Åpningstider

Åpningstid:
Mandag til fredag 09:30 - 15:00

Henvendelser utenfor åpningstid 

Ringer du oss etter åpningstid vil telefonen bli videreført til vår 24/7 vakttelefon.