Coronaviruset
Fra og med 17.02.2020 dekker vi avbestilling av reiser til Kina 7 dager frem i tid  for våre bedriftskunder i forbindelse med utbredelsen av coronaviruset. Klikk her for mer informasjon

Skip Navigation?
 

Avbestilling av reise grunnet coronaviruset

Vi overvåker situasjonen omkring utbruddet av Korona-virus nøye. Fra og med 17.02.2020 dekker vi avbestilling av reiser til Kina for bedriftskunder 7 dager frem i tid.  

Reiseforsikringen dekker kun det du ikke får refundert fra reisearrangøren. Du må kontakte flyselskap/reisebyrå før du kontakter oss. Flere flyselskaper har allerede åpnet for ombooking/refusjon. Vi anbefaler våre kunder samtidig om å holde seg oppdatert på følgende hjemmesider: Folkehelseinstituttet & UDs reiseinformasjon/Regjerningen.

Reiser i Europa
Italienske myndigheter har innført restriksjoner i deler av Nord-Italia som en følge av spredningen av coronaviruset. Vi har forståelse for den frykten dette skaper, og at flere nå ønsker å avbestille sine planlagte reiser. UD har foreløpig ikke utstedt reiseråd, derfor dekker vi dessverre ikke avbestilling til andre steder enn Kina for våre bedriftskunder.

Skal du til, eller oppholder du deg i et område hvor det er innført inn- og utreiseforbud, og trenger hjelp fra oss, kontakt oss på telefon 24/7 på +47 22 00 20 80.

Slik melder du skade

For å kunne gi en rask og effektiv skadebehandling ber vi deg ha polisenummeret ditt klart (ikke nødvendig dersom du har kredittkortforsikring). Fyll ut skadeskjemaet med all relevant dokumentasjon.

Vi foretrekker at skadeskjema sendes elektronisk, men kontakt oss gjerne på telefon ved behov.


Reiseforsikring

For å melde skade i forbindelse med:

 • Avbestilling av reise
 • Forsinkelse
 • Reisegods
 • Sykdom/ulykke på reise
 • Egenandelsforsikring for leiebil  

Also available in English.

Ulykke/ Kritisk sykdom

Denne skademeldingen skal kun brukes når det foreligger et dokumentert krav fra foresatte.

I alle andre tilfeller skal småskadeskjema benyttes. Skader meldt på småskadeskjema er å anse som meldt til AIG på samme måte som med dette skadeskjema.

Tannlegeærklæring eller legeerklæring skal ikke sendes inn med mindre dette er et krav fra AIG.

Erklæringer som blir likevel blir sendt inn vil ikke bli erstattet da disse er under egenandel på behandlingsutgifter på kr. 500,-. Vær nøye med å få med:

 • Navn på barnehage/skole
 • Navn på kommune samt polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppstod
 • Originale kvitteringer/dokumenter for utgifter som kreves dekket

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Kredittkortnummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Kontoutskrift som viser at fylling av drivstoff har blitt belastet kredittkortet
 • Legejournal/Epikrise

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer og idrettsforbund må oppgis
 • Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppsto
 • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdomstilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift evt kopi av faktura vedlegges
  som viser at reisen ble betalt med kortet
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges
 • Legejournal/Epikrise/Tannlegeerklæring må vedlegges

Bil

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer/kredittkortnummer må oppgis
 • Bekreftelse på at drivstoffet er fylt med kredittkort
 • Dokumentasjon på utgiftene i forbindelse med feilfyllingen

Andre forsikringer

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift vedlegges som viser at billetten ble betalt med kortet
 • Legeattest som dokumenterer sykdomstilfellet/ulykken/dødsfallet (vanlig sykemelding er ikke godkjent som dokumentasjon)
 • Billetter

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges (f.eks sykemelding)

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Politianmeldelse
 • Ved identitetstyveri, eventuell dokumentasjon som kan bekrefte identitetstyveriet
 • Ved nøkkel- og papirforsikring må forsikrede legge ved original kvitteringer på gjenskaffelse av nøkler og papir
 • Ved ransforsikring ved uttak i minibank må orginale kvitteringer/kontoutskrift som bekrefter uttaket av kontanter vedlegges, samt bekreftelse fra eventuelle vitner til ranet
 • Ved veskeforsikring vennligst vedlegg orginal kvittering, samt kjøpsdato av vesken, samt innhold
 • Ved tyveri av kredittkort og/eller misbruk av SIM-kort må bekreftelse fra banken/kredittkortselskapet/telefonselskapet vedlegges som viser sperring av kort og misbrukt kort
 • Ved sykehusinnleggelse som følge av ulykke, vennligst gi nærmere beskrivelse av sykdom/skadetilfellet

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • Original politirapport ved ran/innbrudd/tyveri
 • Dersom det er tale om brann- eller vannskade, anbefaler vi at dere kontakter AIG pr. telefon, slik at det kan gjøres avtale om dokumentasjon av skade herunder eventuell takst.

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

Egenandelsforsikring

 • Bekreftelse fra villa og hjemforsikring

Sykdom, ulykke

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdom-/skadetilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • For kompensasjon for avbrutt ferie kreves skriftelig dokumentasjon fra lege på stedet, jfr vilkår
 • Kopi av reisebillett ved skade inntruffet under reise

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges (f.eks sykemelding)

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS

Alle skader som meldes et skadeforsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).
Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt med skadekontoret eller gå inn på nettsiden til FOSS: www.fnh.no

Kontakt skadeavdelingen

E-post: skadekontoret@aig.com

Telefon: +47 22 00 20 80

Adresse: 
AIG  
v/Skadeavdelingen  
Postboks 1588 Vika  
0118 Oslo

For akutt medisinsk assistanse vennligst ring SOS International;

Telefon:
+ 45 38 48 92 50 (Faks + 45 70 10 50 56).

Ha ditt polisenummer tilgjengelig når du kontakter SOS International.

 

 

Åpningstider

15. mai - 14. september 
Mandag til fredag 08:30 - 15:30

15. september - 14. mai 
Mandag til fredag 08:30 - 16:00

Henvendelser utenfor åpningstid 
Ringer du oss etter åpningstid vil telefonen bli videreført til vår 24/7 vakttelefon.