På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 

Koronaviruset - Reiseforsikringen dekker avbestillinger for våre bedriftskunder med Group+ forsikringsavtale

Oppdatert 26.03.2020

Vi overvåker situasjonen omkring utbruddet av koronaviruset nøye. Ettersom situasjonen er i stadig utvikling, blir det gjort fortløpende oppdateringer og endringer. AIG dekker avbestilling av reiser til land/områder hvor UD og Folkehelseinstituttet har frarådet reiser til for våre bedriftskunder.

UD fraråder fra 14.03.2020 alle reiser utenfor Norge, der reisen ikke er strengt nødvendig. AIG Norge (AIG Europe S.A (NUF) dekker avbestillinger for alle som har en Group+ reiseforsikring*, så lenge UD og Folkehelseinstituttet fraråder reiser til landet/området. AIG dekker kanselleringer tidligst 7 dager før avreisedato etter at reiserådet ble innført og fortsatt er i kraft, om reisen er bestilt før reiserådet ble innført. Dekningen skjer i henhold til forsikringens vilkår.

Vi har forståelse for frykten dette skaper, og at flere nå ønsker å avbestille sine planlagte reiser. Dersom du er usikker på å reise til et land som ikke er dekket av avbestilling, anbefaler vi at du tar kontakt med reisearrangøren.

Du må kontakte flyselskap/reisebyrå før du kontakter oss. Flere flyselskaper har allerede åpnet for ombooking/refusjon. Reiseforsikringen dekker kun det du ikke får refundert fra reisearrangøren. Vi anbefaler våre kunder samtidig om å holde seg oppdatert på følgende hjemmesider Folkehelseinstituttet & UDs reiseinformasjon/Regjerningen.


*  For fullstendig dekningsbeskrivelse, se ditt forsikringsbevis og vilkår.

Annen nyttig informasjon

 • Øyeblikkelig medisinsk assistanse i utlandet - Har du behov for øyeblikkelig medisinske assistanse i utlandet, kontakt SOS International alarmsentral på tlf +45 38 48 92 50.
 • Registrering for nordmenn i utlandet - I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi at alle nordmenn som nå er i et annet land om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no
 • Er du i utlandet og har behov for hjelp av myndighetene - kontakt nærmeste utenriksstasjon eller Utenriksdepartementet (UD) på telefon  + 47 23 95 00 00. 

 

Slik melder du skade

For å kunne gi en rask og effektiv skadebehandling ber vi deg ha polisenummeret ditt klart (ikke nødvendig dersom du har kredittkortforsikring). Fyll ut skadeskjemaet med all relevant dokumentasjon.

Vi foretrekker at skadeskjema sendes elektronisk, men kontakt oss gjerne på telefon ved behov.


Reiseforsikring

For å melde skade i forbindelse med:

 • Avbestilling av reise
 • Forsinkelse
 • Reisegods
 • Sykdom/ulykke på reise
 • Egenandelsforsikring for leiebil  

Also available in English.

Ulykke/ Kritisk sykdom

Denne skademeldingen skal kun brukes når det foreligger et dokumentert krav fra foresatte.

I alle andre tilfeller skal småskadeskjema benyttes. Skader meldt på småskadeskjema er å anse som meldt til AIG på samme måte som med dette skadeskjema.

Tannlegeærklæring eller legeerklæring skal ikke sendes inn med mindre dette er et krav fra AIG.

Erklæringer som blir likevel blir sendt inn vil ikke bli erstattet da disse er under egenandel på behandlingsutgifter på kr. 500,-. Vær nøye med å få med:

 • Navn på barnehage/skole
 • Navn på kommune samt polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppstod
 • Originale kvitteringer/dokumenter for utgifter som kreves dekket

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Kredittkortnummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Kontoutskrift som viser at fylling av drivstoff har blitt belastet kredittkortet
 • Legejournal/Epikrise

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer og idrettsforbund må oppgis
 • Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppsto
 • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdomstilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift evt kopi av faktura vedlegges
  som viser at reisen ble betalt med kortet
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges
 • Legejournal/Epikrise/Tannlegeerklæring må vedlegges

Bil

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer/kredittkortnummer må oppgis
 • Bekreftelse på at drivstoffet er fylt med kredittkort
 • Dokumentasjon på utgiftene i forbindelse med feilfyllingen

Andre forsikringer

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift vedlegges som viser at billetten ble betalt med kortet
 • Legeattest som dokumenterer sykdomstilfellet/ulykken/dødsfallet (vanlig sykemelding er ikke godkjent som dokumentasjon)
 • Billetter

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges (f.eks sykemelding)

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Politianmeldelse
 • Ved identitetstyveri, eventuell dokumentasjon som kan bekrefte identitetstyveriet
 • Ved nøkkel- og papirforsikring må forsikrede legge ved original kvitteringer på gjenskaffelse av nøkler og papir
 • Ved ransforsikring ved uttak i minibank må orginale kvitteringer/kontoutskrift som bekrefter uttaket av kontanter vedlegges, samt bekreftelse fra eventuelle vitner til ranet
 • Ved veskeforsikring vennligst vedlegg orginal kvittering, samt kjøpsdato av vesken, samt innhold
 • Ved tyveri av kredittkort og/eller misbruk av SIM-kort må bekreftelse fra banken/kredittkortselskapet/telefonselskapet vedlegges som viser sperring av kort og misbrukt kort
 • Ved sykehusinnleggelse som følge av ulykke, vennligst gi nærmere beskrivelse av sykdom/skadetilfellet

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • Original politirapport ved ran/innbrudd/tyveri
 • Dersom det er tale om brann- eller vannskade, anbefaler vi at dere kontakter AIG pr. telefon, slik at det kan gjøres avtale om dokumentasjon av skade herunder eventuell takst.

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

Egenandelsforsikring

 • Bekreftelse fra villa og hjemforsikring

Sykdom, ulykke

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdom-/skadetilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • For kompensasjon for avbrutt ferie kreves skriftelig dokumentasjon fra lege på stedet, jfr vilkår
 • Kopi av reisebillett ved skade inntruffet under reise

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer / kortnummer
 • Kontoutskrift evt kopi av faktura som viser gyldig betalt forsikring
 • Nærmere beskrivelse av hendelsen
 • Definert dokumentasjon for hendelsen må vedlegges (f.eks sykemelding)

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS

Alle skader som meldes et skadeforsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).
Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt med skadekontoret eller gå inn på nettsiden til FOSS: www.fnh.no

Kontakt skadeavdelingen

E-post: skadekontoret@aig.com

Telefon: +47 22 00 20 80

Adresse: 
AIG  
v/Skadeavdelingen  
Postboks 1588 Vika  
0118 Oslo

For akutt medisinsk assistanse vennligst ring SOS International;

Telefon:
+ 45 38 48 92 50 (Faks + 45 70 10 50 56).

Ha ditt polisenummer tilgjengelig når du kontakter SOS International.

 

 

Åpningstider

Åpningstid:
Mandag til fredag 09:30 - 15:30

Henvendelser utenfor åpningstid 

Ringer du oss etter åpningstid vil telefonen bli videreført til vår 24/7 vakttelefon.