Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs ting- og avbruddsforsikring?

AIGs tingforsikring dekker skade på ting og eiendom, samt kostnader i forbindelse med et driftsavbrudd. Vi skreddersyr forsikringsdekningen til den enkelte bedrifts behov. I tillegg kan vi tilby ingeniørtjenester, som kan bistå med blant annet skadeforebyggende tiltak og risikohåndtering.

Vi har et bredt produktspekter som blant annet består av dekninger som tingskade, driftsavbrudd, varetransport, lagerbeholdning, datautstyr, maskiner og terrorisme.

Fordelen med AIG

AIGs ting-og avbruddsforsikring

Forsikringen dekker:

  • Skade på ting og eiendom, her kan du velge mellom en all risk polise eller enkeltstående dekninger ved brann.
  • Kostnader og tapt inntekter i forbindelse med et driftsavbrudd.
  • Terrorisme.

Forsikringen egner seg for bedrifter i alle typer størrelser, både norske og multinasjonale selskaper.