Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Transportforsikring?

Transportforsikringen dekker varer under transport fra et sted til et annet, speditøransvar og maritimt ansvar i hele verden.

AIGs forsikringsløsning er meget konkurransedyktig, gir bred dekning og er en fleksibel forsikringsløsning.

Fordelen med AIG

AIGs Transportforsikring

Forsikringen dekker:

Kostnader ved fysisk skade eller tap av en vare under transport eller lagring.

  • Store internasjonale virksomheter, speditører og transportøre
  • Tunge industriselskaper og prosjekter
  • Virksomheter med ekstraordinær lagring
  • Terminaloperatører og havnemyndigheter
  • Reparasjonsverft