Gå til hovedinnhold

Meld skade

Hvilken hendelse vil du melde? Velg riktig skadeskjema under.

Meld fra om en skade

Hos AIG gjør vi skadebehandlingen så smidig og transparent som mulig. Våre saksbehandlere, sikrer at du får den veiledningen du trenger. Vi fortrekker at du melder skaden online. 

Hvilken type skade vil du melde?

Ofte stilte spørsmål

Skade på reisegods 

  • Dersom dine eiendeler har blitt skadet/ødelagt under en reise. For eksempel skadeverk, transportskade ved innsjekket bagasje osv. 

Tyveri av reisegods

  • For eksempel tap av dine eiendeler som følge av ran, tyveri eller innbrudd.

Utgifter til medisinsk behandling på reise

  • For eksempel medisinske behandlingsutgifter under reise, sykehusopphold, reiseavbrudd, hjemkallelse osv.

Forsinkelse på reise

  • Forsinket avgang, innhenting av fastlagt reiserute, uventet overnatting osv.

Forsinket bagasje/ tap av innsjekket bagasje

  • Innkjøp i forbindelse med at bagasjen ankom destinasjonen forsinket.
  • Tap av reisegods sendt som innsjekket bagasje.

Egenandelsforsikring leiebil

  • Egenandel du har betalt til bilutleier som følge av kaskoskade på leiebil.

Avbestilling av reise

  • For eksempel avbestilling av en planlagt reise som følge av sykdom/ulykke som inntreffer før avreise.

Dersom du ikke finner din skadetype i oversikten over, eller har spørsmål til hvilket skadeskjema du skal velge ber vi deg kontakte oss på telefon 22 00 20 80 eller e-post skadekontoret@aig.com

Polisenummeret ditt skal stå på dokumentasjonen som ble sendt til deg da du tegnet forsikringen. Dette er vanligvis et 10-sifret tall. Hvis du har forsikring gjennom din arbeidsgiver eller fagforening/forbund, må du ta kontakt med dem for å få disse opplysningene. Merk at du må ha polisenummeret ditt tilgjengelig for å kunne sende inn kravet ditt. 

Du vil ikke bli pålagt å oppgi et polisenummer hvis forsikringen din er inkludert som en del av kredittkortavtalen. Vi kan finne opplysningene dine gjennom de første 4 og siste 6 sifrene i kredittkortnummeret ditt. Dette kreves når du sender inn kravet ditt.

For at forsikringen i kredittkortet skal aktivieres, må minimum 50 % av transporten være betalt med kredittkortet. Ved bruk av privat bil, vennligst se forsikringsbeviset for mer informasjon. Du vil bli bedt om å sende inn dokumentasjon på betaling av reise som en del av skadeinnmeldingen.

For å kunne utbetale erstatning og ferdigstille din skadesak trenger vi dine bankopplysninger.

For å kunne behandle kravet ditt har vi behov for ditt polisenummer, informasjon om hva som har skjedd og  relevant tilhørende dokumentasjon. Nærmere informasjon om hvordan ditt skadekrav må dokumenteres finner du under detaljer i det respektive skadeskjema. 

Du kan sende oss en e-post på skadekontoret@aig.com eller ringe oss på +47 22 00 20 80.

Du kan sende oss en e-post på skadekontoret@aig.com eller ringe oss på +47 22 00 20 80.

Du må sende inn kravet ditt så snart som mulig etter hendelsen. Etter forsikringsavtaleloven §§ 8-5 og 18-5 er AIG fritatt for ansvar dersom du ikke fremmer et krav til AIG innen ett år etter at du fikk kunskap om de forhold som begrunner kravet.

Nei, dessverre. Sørg for å ha polisenummer, informasjon og dokumentasjon klar før du starter prosessen.

Dersom du ønsker å sende mer dokumentasjon etter at du har sendt inn ditt krav, kan du sende dette på e-post til skadekontoret@aig.com. Vennligst skriv inn saksnummeret ditt i emnefeltet.

For akutt medisinsk hjelp, ring SOS International:

Telefon: +45 38 48 92 50.

Vennligst ha polisenummeret ditt tilgjengelig når du kontakter SOS International.

Hvis du ønsker å melde ett krav gjennom Expedia reiseforsikring, klikk her