Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs globale forsikringsløsninger?

AIG er en verdensledende tilbyder av forsikringer til multinasjonale kunder, med bransjens største egne globale nettverk. Et riktig multinasjonalt forsikringsprogram sikrer at virksomheten etterlever de lokale lover og regler til enhver tid.

Med vår lange erfaring og globale tilstedeværelse kan vi tilby forsikringsløsninger til internasjonale virksomheter av alle størrelser.

Dedikerte team på tvers av landegrensene sørger for at du har kun et kontaktpunkt og tilgang til oppdatert informasjon om multinasjonale forsikringsløsninger, samt gjeldende lokal lovgivning.

Fordelen med AIG

AIGs globale forsikringsløsninger

Et multinasjonalt forsikringsprogram med skreddersydde dekninger sikrer virksomhetens behov på alle lokasjoner. Eksempler på forsikringer som kan inkluderes er:

Bedrifts- og produktansvar

Ting- og avbrudd

Energi

Miljø

Reise- og ulykke

  • Multinasjonale selskaper av alle typer, uavhengig av bransje og sektorstørrelse. Dette inkludert finansielle institusjoner.
  • Selskaper som etablerer kontorer i utlandet.
  • Captiver og risikostyrte forsikringsprogram.
  • Regulerte sektorer som krever utstedelser av lokale poliser.

Nytt kurs "Navigere Multinasjonal Eksponering"

AIG  har gleden av å tilby et gratis online opplæringsprogram for kunder og meglere, med fokus på håndtering og navigering av global risikoer.  Kurset egner seg for både nybegynner og de som har noe mer erfaring med multinasjonale program. Disse grunnleggende og videregående kursene tar for seg de stadig økende utfordringer, endringer og kompleksiteter som global eksponering kan medføre, samt hvilke krav og retningslinjer en bør være klar over for å lykkes med et globalt forsikringsprogram.

Vennligst kontakt din lokale AIG kontaktperson for ytterlig informasjon om kurset.

Klikk her for å registrere deg og starte kurset.