Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs cyberforsikring?

Den eksplosive økningen av datakriminalitet har i tillegg til den nye personvernloven (GDPR) fra EU bidratt til at datasikkerhet har rykket oppover på dagsorden i næringslivet.

Risikovurderinger og forebyggende sikkerhetstiltak er en sentral del av arbeidet med datasikkerheten. Det er bedriftens styre og ledelse som er ansvarlig dersom bedriftens datasikkerhet ikke er god nok. Menneskelige feil vil vi likevel aldri kunne sikre oss mot. En beredskapsplan er derfor helt nødvendig å ha på plass dersom bedriften blir utsatt for et brudd på datasikkerheten. Cyberforsikring er et viktig verktøy i denne forbindelse. Vår cyberforsikring er modulbasert, det vil si at du kan velge hva du ønsker å forsikre deg mot.

Fordelen med AIG

Med cyberforsikring er bedriften sikret umiddelbar bistand til krisehåndtering ved både dataangrep, systemfeil eller personlige feil. Det betyr at de får tilgang til teknisk ekspertise for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kan løses. I tillegg får bedriften PR-rådgivning/ juridisk bistand til hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig, samt dekning av finansielle kostnader. Cyberforsikringen kan aktiveres ved begrunnet mistanke om at selskapet er rammet av sikkerhetsbrudd.

AIGs cyberforsikring

  • Umiddelbar hjelp ved sikkerhetsbrudd eller systemfeil
  • Dekning av finansielle kostnader som følge av et sikkerhetsbrudd
  • Rådgivning og krisehåndtering
  • Global sikring
  • Nedetid
  • Multimedieansvar (tilleggsdekning)
  • Multimedieansvar (tilleggsdekning) 

Alle bedrifter er forskjellige og har ulike behov. Vi skreddersyr en forsikringsløsning som passer din bedrift, dersom din bedrift blir rammet av et dataangrep. Dette er noe av det du kan forsikre deg mot:

  • Brudd på datasikkerhet
  • Nedetid
  • Erstatningsansvar og kotsnader ved brudd på personvern