Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs forsikring for tilbakekallelse av produkter?

For produsenter og forhandlere er tilgang til eksperthjelp på krisehåndtering de første ukene etter en skade helt avgjørende for å minimere kostnadene og negative omtale.

AIGs forsikringen dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av et produkt. Forsikringen gir også tilgang til konsulenter med lang erfaring innen krisehåndtering og forebyggende arbeid.

Fordelen med AIG

AIGs forsikring for tilbakekallelse av produkter

Forsikringen dekker kostnader i forbindelse med;

 • Selve tilbakekallelsen av produktet: retur, inspeksjon, transport og destruksjon
 • Juridiske bistand
 • Ekstra personell til å håndtere tilbakekallelsen
 • Overtidsbetaling til egne ansatte i forbindelse med tilbakekallelsen
 • Konsulentbistand/ rådgivning;
  •  ved annonsering og kunngjøring av tilbakekallelse i media
  • gjenoppbygging av merkevarenavn

Forsikringen trer i kraft når et produkt må trekkes tilbake fra markedet som følge av:

 • Feil ved,- eller feilmarkering av et produktet som kan før til person- eller tingskade.
 • Utpressing
 • Tilbakekallelse av offentlig myndigheter

Forsikringen egner seg for norske og multinasjonale selskaper innenfor alle sektorer.