Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Mergers and Acquisitions forsikring?

AIGs Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

Formålet med en slik forsikring er å sikre selger eller kjøper sitt ansvar i avtalen som er inngått.

Fordelen med AIG

Økonomisk tap som springer ut av brudd på særskilte garantier og skadesløsholdelser relatert til skatt, i aksjekjøpsavtalen.

AIGs Mergers and Acquisitions forsikring

Økonomisk tap som springer ut av brudd på særskilte garantier og skadesløsholdelser relatert til skatt, i aksjekjøpsavtalen.

Selskaper som er aktive med fusjoner og oppkjøp. Dette gjelder både Private Equity og Venture Capital selskaper, samt selskaper som selger unna datterselskaper, eller enkeltpersoner/familier som vil selge privateide selskaper.