Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs WebSafe forsikring?

WebSafe forsikring er en fremtidsrettet forsikring, som møter et stadig økende behov i samfunnet, som følge av den stigende bruken av internett og risikoen som medfølger.

AIGs WebSafe forsikring hjelper deg eller dine nærmeste med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett.

Fordelen med AIG

AIGs WebSafe forsikring

Websafe forsikring dekker:

  • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt. 
  • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett som medlemmer av den faste husstand uforvarende har utført mot utenforstående personer med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt. 
  • Kostnader til juridisk bistand med inntil kr.100.000,- pr.år.

Alle personer eller familier som har en aktiv netthverdag.

WebSafe forsikring egner seg til bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransje og sektor.

Vi tilbyr websafe forsikring både gjennom bedriftsavtaler og privatkjøp på våre hjemmesider.