Gå til hovedinnhold

Høreapparat (HLF)

Meld tap/skade på høreapparat for HLFs medlemmer.

Meld tap/skade på høreapparat for HLFs medlemmer.

 • HLF polisenummer
 • Dersom du har tegnet HLF Pluss forsikring, ber vi om ditt forsikringsnummer
 • Kontonummer for utbetaling av eventuell erstatning
 • Følgende dokumentasjon:
  • Kopi av kvittering for kjøp av nytt høreapparat
  • Kopi av dokumentasjon på høreapparattildeling fra NAV/Folketrygden eller vedtaksbrev fra NAV/Folketrygden
  • Politianmeldelse ved tyveri
  • Bekreftelse fra leverandør på at høreapparatet ikke lar seg reparere

Hvordan melde skade

Du melder inn skaden ved å benytte vårt elektroniske skadeskjema. Sørg for å ha alle nødvendige detaljer om skaden og dokumenter klare før du starter.

Meld Skade

Etter skaden er meldt

Du vil motta en ny e-post med saksnummer så snart skaden er registrert. En av våre saksbehandlere tar kontakt med deg, dersom det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Vi ønsker å behandle saken din så raskt som mulig, behandlingstiden kan variere utfra sakens kompleksitet og eventuelt behov for ytterligere dokumentasjon. 

Ofte stilte spørsmål

For alle spørsmål knyttet til administrasjon av ditt medlemskap i HLF, vennligst kontakt HLF på telefon +47 22 63 99 00 eller e-post hlf@hlf.no.  

For å tegne PLUSS-forsikring: www.hlf.no/Min side.                                       

For øvrige administrative henvendelser ta kontakt på telefon  +47 22 00 20 20 eller e-post hlf@aig.com 

Du kan melde inn tapet AIG dersom apparatet er mistet, stjålet eller så ødelagt at det ikke lar seg reparere. 

Du melder inn skaden på våre nettsider.

Husk å alltid få med følgende når du melder inn en skade:

 • Kopi av Garantikort eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon
 • Kopi av faktura/kvittering på kjøp av nytt høreapparat
 • Bekreftelse fra leverandør om at apparatet ikke kan repareres.
 • Bekreftelse fra politiet på at ranet/tyveriet av høreapparatet er politianmeldt
 • Annen relevant dokumentasjon

Vi ønsker at skademeldingen skjer elektronisk. Dersom du ikke kan melde inn skaden selv kan du be et familiemedlem, venn, ansvarlig helsepersonell eller andre hjelpe deg.

Hvis du ikke kan få hjelp til å melde inn skaden, kontakt oss på telefonnummer +47 22 00 20 80.

Forsikringen dekker tap og tyveri av høreapparatet. Årsaken må være kjent og kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt.

For at forsikringen skal gjelde må årets medlemskontingent være betalt.

 • Tap/tyveri av høreapparat som erstattes av Norsk Folketrygd.
 • Tilpasningskostnader og service på høreapparatet, samt tap som skyldes gradvis forringelse/slitasje, feil eller mangler ved høreapparatet.
 • Tap av høreapparatet når det har forsvunnet under postgang, eller når årsaken er ukjent.
 • Tap/tyveri av høreapparat som er eldre enn 6 år.
 • Tap/tyveri av høreapparat som oppstår utenfor forsikringsperioden.
 • Forsikringstilfeller fremkalt av sikrede ved forsett eller grov uaktsomhet, jfr. FAL § 4-9 (2).

Det er en egenandel på kr 1 000 som kommer til fradrag fra erstatningen. 

Erstatningen er begrenset til kr  6 000 ved tap av ett høreapparat og kr 12 000 ved tap av begge høreapparater. 

Dersom du har PLUSS-forsikring er dekningen kr 10 000 ved tap av ett høreapparat og kr 20 000 ved tap av begge høreapparater.

Ved tildeling av høreapparat, utsteder leverandøren/audiografen et tildelingskjema, eller tilsvarende dokumentasjon. Denne identifiserer brukeren av høreapparatet, type høreapparat og viser blant annet dato for når høreapparatet ble mottatt. Dette er vesentlig dokumentasjon i henhold til 6 års regelen for høreapparatets levetid. Du kan be om kopi av tildelingsbrev hos audiograf eller hos NAV.

Når høreapparet er eldre enn 6 år har du rett til å få dekket nye høreapparat gjennom Folketrygden inntil en viss sats. Kontakt audiograf for bistand. 

Du kan lese mer om dette på NAV sine nettsider: https://www.nav.no/horeapparat#kort-om

Du bestiller nye høreapparater hos din audiograf.

Du finner alle dine dokumenter her:

https://www.hlf.no/medlemskap/medlemsfordeler/hlfserstatningsavtale/#forsikringsdokumenter

Har du tegnet plussforsikring har du fått tilsendt forsikringsdokumenter direkte. 

Dersom ditt høreapparat er skadet må du i første omgang sende det til høreapparatleverandøren eller til Hørselssentral for reparasjon. Er det mulig å reparaere apparatet er reparasjon helt gratis for deg. Erfaringsmessig ser vi at det ofte er mulig å reparere apparater som er tråkket på, eller som har fått seg en runde i vaskemaskinen. 

Dersom apparatet ikke kan repareres, men må erstattes med et nytt, vil leverandør bekrefte dette skriftlig til deg. Dokumentasjon på ødelagt høreapparat sendes sammen med øvrig dokumentasjon ved melding av skaden. 

Mer informajon om dekning  av reparasjoner gjennom Folketrygden kan du finne her: https://www.nav.no/horeapparat#hvor-mye

Du kan laste ned skadeskjemaet under som pdf, og sende dette til oss per epost.

Høreapparat (HLF)