Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Prospektforsikring?

AIGs prospektforsikring sikrer selskapet og enkeltpersoner mot uønsket krav i forbindelse med en emisjon.

Forsikringen dekker de faktiske og påståtte feil i en emisjonsprosess, inkludert presentasjoner og markedsføring av prospektet, samt informasjon i forhandlinger, diskusjoner, beslutninger og utsendelser. Prospektforsikring gjelder før, under og etter emisjonen.

Fordelen med AIG

AIGs Prospektforsikring

Forsikringen dekker:

  • Transaksjonsrelaterte eksponeringer som blir skreddersydd for å ta risikoen til den bestemte transaksjonen/emisjonen.
  • Saksomkostninger
  • Forsikringsperiode tilpasset eksponering, opptil 6 år.

Prospektforsikringen egner seg for alle selskaper som er børsnoterte, skal noters på børs eller har verdipapirer som kan omsettes offentlig.