Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Ansvarsforsikring for krav fra ansatte?

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomisk krav i forbindelse med feilaktig oppsigelse og permittering, grunnet blant annet diskriminering, trakassering, uriktig forfremmelse eller ansettelse, injurier i ansettelsesforholdet eller brudd på personvernloven.

Fordelen med AIG

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte

Forsikringen dekker:

  • Selskapet og alle dennes datterselskaper
  • Styret og ledelsen
  • Alle ansatte, inkludert deltidsansatte, midlertidige ansatte og vikarer
  • Erstatningsbeløpet selskapet blir idømt å betale
  • Juridiske omkostninger
  • Advokat- og utredningskostnader

Alle typer bedrifter, foreninger eller organisasjoner.

Spesielt selskaper med internasjonal eksponering og ansatte i land der erstatningsbeløpet kan bli av betydelig størrelse, som for eksempel i USA.