Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Kriminalitetsforsikring?

En kriminell handling behøver ikke bare være en enkelt handling mot bedriften, men kan også være gjentatte underslag/tyveri over en lengre periode.

AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart. I tillegg kan kriminalitetsforsikringen dekke erstatningsansvar for direkte formuestap og datakriminalitet ved en kriminell handling utført av en ansatt eller tredjepart.

Fordelen med AIG

AIGs Kriminalitetsforsikring

Forsikringen dekker:

  • Kostnader i forbindelse med juridisk bistand og saksomkostninger
  • Kostnader til å begrense skadeomfanget av eksterne spesialister
  • Det finansielle tapet enten på bedriften eller tredjeparts eiendom

Alle store og mellomstore bedrifter eller organisasjoner, samt finansielle institusjoner.