Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Pensjonskasseforsikring?

AIGs pensjonskasseforsikring dekker forvaltere, styremedlemmer og ansatte mot påstander om erstatningskrav som følge av feilopplysninger/feildisponering av forvaltningen, samt styringen av pensjonskassen. Forsikringen dekker både sikrede og de som forvalter og administrerer ordningen.

Pensjonkasseforsikringen gjelder både for tidligere, nåværende og fremtidige direktører, ledere og partnere.

AIGs Pensjonskasseforsikring

Pensjonskasseforsikring er en fleksibel løsning som gir økonomisk beskyttelse for det sikrede selskapet mot krav for brudd og unnlatelser begått av de som administrerer pensjonen, velferdsmidlene og godene til de ansatte.

I tillegg til å dekke de som har ansvaret for pensjonskassen og driften av den, kan også forsikringen inkludere forsvarskostnader etter hvert som de påløper.

AIG har lang global erfaring i behandling av skader innen pensjonskasseforsikring.

Privateide bedrifter, inkludert finansinstitusjoner.