Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Ulykkesforsikring?

AIGs ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. De tradisjonelle unntakene for skader i sammenheng med sportsaktiviteter, terror, jordskjelv og krigsrisiko er fjernet.

Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer. I tillegg sikrer ulykkesforsikringen de ansatte enten det er en ulykke på arbeidsplassen, i hjemmet eller på reise.

Fordelen med AIG

Ulykkesforsikring har mange produktfordeler for både bedriften og den ansatte.

AIGs Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring dekker:

 • Varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av en ulykke
 • Medisinske behandlingsutgifter
 • Erstatning til etterlatte barn
 • Personlige eiendeler ved sykehusopphold

Gjennom de ulike tilleggsdekningen ivaretas både de ansatte og bedriften enda bedre om ved en ulykke. Vår ulykkesforsikring har følgende tilleggsdekninger;

 • Søk- og redningstjenester
 • Psykologisk førstehjelp
 • Ombygging av bolig
 • Sykehuspenger
 • Benbrudd og brannskader
 • Taxi til/fra arbeid/behandlinger
 • Rekrutteringskostnader
 • Tilpasning av arbeidsplassen

 • Bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransjer og sektorer.
 • Medlemmer og ansatte i organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner.