Gå til hovedinnhold

AIG Europe S.A. NUF tar alle klager fra kunder på alvor, og har derfor opprettet en klageprosedyre for å sikre en så rask og rettferdig behandling som mulig. Dersom du skulle ønske å klage, kan du gjøre det på følgende måter:

  • Klage som ikke gjelder en skadesak:
    Kontakt din kontaktperson hos oss, eller sende en e-post til csg.norway@aig.com.
  • Klage som gjelder en skadesak:
    Du kan be om at det foretas en fornyet behandling i vår interne klageordning.  En slik klage kan enten gjøres direkte tilbake til oppgjørsavdelingen eller til skadekontoret@aig.com med saksnummer og en beskrivelse av hva klagen gjelder.
  • Du kan også kontakte oss via brev til følgende adresse:

           AIG Europe S.A. (NUF)
           Postboks  1588 Vika
           0118 Oslo
           Telefon: +47 22 00 20 20

Ved innsendelse av din klage vil vi innen 10 arbeidsdager bekrefte at klagen er mottatt hos oss. Resultatet av den interne klagebehandlingen skal være klart innen 1 måned. Dersom særlige omstendigheter skulle forhindre oss i å besvare klagen innen denne fristen, vil du som klager bli underrettet om forsinkelsen og dens årsak.