Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Forsikring for utstasjonerte?

Vår forsikring for utstasjonerte er et fleksibelt og kostnadseffektivt forsikringsprogram, og inkluderer et bredt spekter av dekninger og tjenester.

Forsikringsløsningen sørger for at både de ansatte og familiens behov for forsikringer og helsetjeneseter er ivaretatt, mens de er utstasjonert.

Fordelen med AIG

AIGs forsikring for utstasjonerte

Forsikringen dekker blant annet:

Medisinske behandlingsutgifter
Dekning på inntil 16 millioner kroner pr år for medisinske utgifter.

Medisinsk assistanse
Dekningen inkluderer medisinsk assistanse per telefon, Second Opinion, destinasjonsguider og assistanse i nødssituasjoner over hele verden.

Politisk evakuering

Forsikringen dekker kostnader til evakuering grunnet politiske årsaker.

Ansvarsforsikring

Sikrer den utstasjonerte mot ansvar for skader som kan oppstå i det daglige liv.

Rettshjelp

Dekning for utgifter til juridisk bistand.

Tilgjengelige tilleggdekninger:

Tannpleie og utgifter til øyelege 
Ulykkesforsikring  
Løsøre 
Reiseforsikring

Forsikringen for utstasjonerte kan benyttes til ansatte og deres nærmeste familie i hele verden, og egner seg for;

  • Bedrifter innenfor EU/EØS.
  • Bedrifter med 3 eller flere ansatte som er utestasjonerte
  • Aldersgrensen for innmelding er 65 år (dekningen gjelder inntil sikrede fyller 75 år).
  • Forsikringsløsningen for utstasjonerte kan tegnes for både medlemmer og ikke-medlemmer av Norsk Folketrygd.