Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Miljøansvarsforsikring?

Miljøansvar utgjør en økende risiko, og kan føre til store kostnader for alle virksomheter. Ny miljølovgivningen har ført til at bedriften kan holdes ansvarlig. AIG har utviklet miljøansvarsforsikringen EnviroPro, som er tilpasset den nye lovgivningen.

Fordelen med AIG

AIGs Miljøansvarsforsikring

EnviroPro miljøforsikring dekker følgende:

 • Saneringskostnader, både på og utenfor sikredes eiendom.
 • Rettslige kostnader i forbindelse med en miljøskade.
 • Kostnader i forbindelse med skadebegrensning.
 • Skader som oppstår gradvis, i tillegg til plutselig og uforutsette forurensningsskader .
 • Opprydningskostnader både på egen eiendom og tredjemanns eiendom inkludert reparasjonskostnader på sikredes eiendom.
 • Tredjemanns personskade og tredjemanns tingskade som skyldes forurensning.

Valgfrie tilleggsdekninger: 

 • Dekning for virksomhetens driftstap
 • Dekning for miljøansvar ved transport
 • Dekning for miljøansvar som skyldes entreprenøraktivitet, inkludert underleverandører

AIGs miljøforsikring kan dekke de fleste virksomhetsområder, både norske og internasjonale selskaper.

Hovedfokus er;

 • Produksjons- og industrivirksomheter
 • Lager-, transport- og spedisjonsselskaper
 • Renovasjon, avfallsbehandling og deponi 
 • Handelsvirksomhet