Gå til hovedinnhold

Ulykke og kritisk sykdom

Meld skade for ulykke eller kritisk sykdom.

Meld skade for ulykke eller kritisk sykdom

 • Polisenummer 
 • Kontodetaljer for eventuell utbetaling av erstatning           
 • Følgende dokumentasjon:                                                                     
  • Medisinske journaler, attester og epikrise 
  • Kvitteringer for medisinske utgifter ved ulykke       

Meld skade for ulykke og kritisk sykdom

Etter skaden er meldt

Du vil motta en ny e-post med saksnummer så snart skaden er registrert. En av våre saksbehandlere tar kontakt med deg, dersom det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Vi ønsker å behandle saken din så raskt som mulig, behandlingstiden kan variere utfra sakens kompleksitet og eventuelt behov for ytterligere dokumentasjon. 

Ofte stilte spørsmål

Generelle

Du finner ditt polisenummer i forsikringsdokumentene du skal ha fått tildelt av din arbeidsgiver eller da du tegnet forsikringen via forbund/fagforening. Dersom du ikke har disse tilgjengelig ber vi deg kontakte arbeidsgiver/forbund for mer informasjon. 

Dersom du har konkrete spørsmål vedrørende ditt krav, kan du stille disse til din saksbehandler. Dersom du ikke har fått tildelt en saksbehandler, kan du kontakte oss på telefon på 22 00 20 80 eller ved å sende en henvendelse til skadekontoret@aig.com. Vennligst ha ditt saksnummer klart. 

Dersom du har mer dokumentasjon kan dette sendes til skadekontoret@aig.com. Vennligst merk e-posten med ditt saksnummer. 

Du må sende inn kravet ditt så snart som mulig etter hendelsen. Etter forsikringsavtaleloven §§ 8-5 og 18-5 er AIG fritatt for ansvar dersom du ikke fremmer et krav til AIG innen ett år etter at du fikk kunskap om de forhold som begrunner kravet.

Ulykkesskade

Nei, forsikringen dekker ikke behandling hos private sykehus eller klinikker. Det er kun offentlig behandling som dekkes. Vennligst les forsikringsvilkåret for mer informasjon om hvilke behandlinger som dekkes. 

Dersom du er blitt utsatt for en yrkesskade, vil det være yrkesskadeforsikringsselskapet som i hovedsak vil behandle saken og erstatte dine utlegg. I tillegg til å melde skaden til oss, bør du melde skaden direkte til  din arbeidsgiver. 

Vennligst se dine forsikringsdokumenter for mer informasjon om din forsikring. Dersom det foreligger egenandel på din forsikringsavtale, trekkes denne kun én gang. 

Vi ber deg lese i forsikringsdokumentene dine for å se hva som dekkes. Dersom din skade er blitt godkjent som ulykkesskade dekker forsikringen som oftest følgende: 

 • Lege og tannlege.
 • Behandling og opphold ved offentlige sykehus
 • Fysioterapi og kiropraktor behandling foreskrevet av lege.
 • Benbruddskompensasjon.
 • Forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege.
 • Reise t/r fra hjemmeadresse til behandling. Erstatning begrenses til rimeligste alternativ med hensyn til forsikredes tilstand.

Ovennevnte er kun et utdrag av forsikringsvilkåret og andre bestemmelser kan få betydning for behandlingen av din skadesak. Vi gjør oppmerksom på at en ulykkesskade må være godkjent før eventuell erstatning utbetales. 

Varig medisinsk invaliditet betyr at du har mistet deler av den normale kroppsfunksjonen din som følge av en ulykkesskade. Den medisinske invaliditeten settes på en grad fra 1-100 prosent. 

Invaliditetsgraden fastsettes av en spesialist på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, arbeid eller fritidsinteresser. Graden av VMI er fastsatt i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

Krav må meldes innen ett år fra den datoen du ble kjent med omstendighetene rundt kravet ditt. Forutsatt at du sender inn dokumentasjonen innen denne tidsrammen, kan du velge om du vil sende inn utgiftene dine samlet eller fortløpende.