Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs ansvarsforsikring?

Bedriftens aktivitet kan føre til skade eller krav om erstatningskrav fra en tredjepart. Sikre bedriften og dine ansatte med riktig ansvarsforsikring. Våre ansvarsforsikringer som er påført av andre i forbindelse med bedriftens aktiviteter.

AIGs Ansvarsforsikring

Med cyberforsikring er bedriften sikret umiddelbar bistand til krisehåndtering ved både dataangrep, systemfeil eller personlige feil. Det betyr at de får tilgang til teknisk ekspertise for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kan løses.

Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker løsepenger, samt andre relevante kostnader i forbindelse med kidnapping og utpressing.

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart.

AIGs profesjonsansvarsforsikring dekker rettslige erstatningsansvar ved uaktsom handling eller unnlatelser i forbindelser med tjenesteyting ovenfor en tredjepart.

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomiske følger i forbindelse med ansatte relaterte krav.

AIG har lang erfaring med å tilby forsikringsløsninger innenfor den finansielle sektoren, og utvikler produktene fortløpende for å møte markedet og nye reguleringer.

AIGs pensjonskasseforsikring dekker forvaltere, styremedlemmer og ansatte mot påstander om erstatningskrav som følge av feilopplysninger/feildisponering av forvaltningen, samt styringen av pensjonskassen.

AIGs prospektforsikring sikrer selskapet og enkeltpersoner mot uønsket krav i forbindelse med en emisjon.

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

AIGs forsikring for produktkontaminering dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av konsumvarer, samt tap av bruttofortjeneste som følge av en utilsiktet kontaminering eller sabotasje.

AIGs forsikringen dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av et produkt. Forsikringen gir også tilgang til konsulenter med lang erfaring innen krisehåndtering og forebyggende arbeid.

AIGs miljøansvarsforsikring, har en bred og innovativ dekning. Miljøansvarsforsikringen har blitt utviklet for å imøtekomme den nye lovgivningen.