Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring?

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Vi skreddersyr forsikringsdekningen til den enkelte bedrifts behov, og kan også bistå med blant annet med skadeforebyggende tiltak og risikohåndtering.

Fordelen med AIG

AIGs Bedrifts- og produktansvarsforsikring

Bedrifts- og produktansvarsforsikringen dekker;

 • Tap som følge av fysisk skade som rammer tredjemanns person og ting
 • Omkostninger forbundet med juridisk bistand

I tillegg har vi et bredt utvalg utvidelser vi kan tilby, blant annet:

 • Excess dekninger for motorvognansvar og ansatte ansvar
 • Byggherreansvar
 • Kryssansvar
 • Leverandøransvar
 • Rent formuestap
 • Ting i sikredes varetekt

Ansvarsforsikring kan tilbys til alle typer bedrifter på det nasjonale og internasjonale markedet. Våre hovedfokusområder er blant annet;

 • Ukonvensjonelle plasseringer og vanskelige risikoer
 • Multinasjonale risikoer i alle former og størrelser
 • Nord-amerikansk eksponering 

Spesielt virksomheter innen;

 • Virksomheter innen både onshore og offshore
 • Energi
 • Bygg
 • Generell industrivirksomhet
 • Produsenter innenfor kjemi, mineral, metall, elektronikk og maskineri
 • Mellomstore og store selskaper innen servicebransjen
 • Finansielle institusjoner