Gå til hovedinnhold

Nyttig informasjon for meglere

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet for å hjelpe bedrifter med å redusere nye riskoer.  Vi forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. 

Her finner du informasjon over vår risikoappetitt, produktinformasjon og annen relevant informasjon om AIG.

Personalforsikringer

De ansatte er virksomhetens viktigste ressurser. Sørg for at du som arbeidsgiver har de riktige forsikringene, slik at dine ansatte er godt ivaretatt om et uhell skulle inntreffe.

Cyberforsikring

Med cyberforsikring er bedriften sikret umiddelbar bistand til krisehåndtering ved både dataangrep, systemfeil eller personlige feil. Det betyr at de får tilgang til teknisk ekspertise for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kan løses.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

Profesjonsansvarsforsikring

AIGs profesjonsansvarsforsikring dekker rettslige erstatningsansvar ved uaktsom handling eller unnlatelser i forbindelser med tjenesteyting ovenfor en tredjepart.

Bedrifts- og produktansvarsforsikring

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Forsikring for produktkontaminering

AIGs forsikring for produktkontaminering dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av konsumvarer, samt tap av bruttofortjeneste som følge av en utilsiktet kontaminering eller sabotasje.

Globale forsikringsløsninger

AIG er en verdensledende tilbyder av forsikringer til multinasjonale kunder, med en av bransjens største globale nettverk. Et riktig multinasjonalt forsikringsprogram sikrer at virksomheten etterlever de lokale lover og regler til enhver tid.

Miljøansvarsforsikring

AIGs miljøansvarsforsikring, har en bred og innovativ dekning. Miljøansvarsforsikringen har blitt utviklet for å imøtekomme den nye lovgivningen.

Ansvarsforsikring

Bedriftens aktivitet kan føre til skade eller krav om erstatningskrav fra en tredjepart. Sikre bedriften og dine ansatte med riktig ansvarsforsikring. Våre ansvarsforsikringer som er påført av andre i forbindelse med bedriftens aktiviteter.

Bygninger og eiendeler

Om en bedrifts bygning og eiendeler blir skadet eller går tapt, kan kostnadene bli høye. Sørg for at bedriften din har de riktige forsikringene før skaden skjer.

Kriminalitetsforsikring

AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart.

Transportforsikring

Transportforsikringen dekker varer under transport fra et sted til et annet, speditøransvar og maritimt ansvar i hele verden. Forsikringsløsning er meget konkurransedyktig, gir bred dekning og er en fleksibel forsikringsløsning.

Luftfartsforsikring

AIGs luftfartsforsikring dekker dine behov innen forsikring og risikohåndtering for alle typer fly-, luftfarts-, og romfartsselskaper.

Kidnapping- og utpressingsforsikring

AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker løsepenger, samt andre relevante kostnader i forbindelse med kidnapping og utpressing.

Mergers and Acquisitions forsikring

Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

WebSafe forsikring

AIGs WebSafe forsikring hjelper deg eller dine nærmeste med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett.

Kredittforsikring

AIG er Europas største aktør innen kredittforsikring, Forsikringen sikrer virksomheten mot manglende betaling grunnet insolvens eller kunders mislighold.

Lojalitetsbyggende forsikringsløsninger

Lojalitetsbyggende forsikringsløsninger tilpasses kundens behov. Tilby obligatoriske eller frivillige forsikringer til dine kunder, medlemmer eller ansatte.