Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs forsikring for produktkontaminering?

AIGs forsikring for produktkontaminering dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av konsumvarer, samt tap av bruttofortjeneste som følge av en utilsiktet kontaminering eller sabotasje.

Forsikringen dekker også kostnader ved tilbakekallelse ved utpressing og offentlig pålagt tilbakekallese fra myndighetene.

Fordelen med AIG

AIGs forsikring for produktkontaminering

Forsikringen dekker:

  • Kostnader for selve tilbakekallelsen.
  • Kostnader påført av tredjemann i forbindelse med tilbakekallelsen.
  • Driftstap og omkostninger i forbindelse med skaden.
  • Tilgang til konsulenter som har spesialisert seg innen krisehåndtering inkludert rådgivning.
  • Kostnader i forbindelse med utpressing, herunder løsepenger.

Forsikring for produktkontaminering egner seg for norske og multinasjonale produsenter av mat og drikke.

Forsikring er tilpasset til produsenter, distributører, og grossister, samt forhandlere som har et bredt utvalg av ferdige produkter.