Meld skade

Hvilken hendelse vil du melde? Velg riktig skadeskjema under.

Ofte brukte skadeskjemaer

Skadeskjemaer etter kategori

Need to report a claim in English?  View Claims in English

Ulykke og kritisk sykdom

Meld skade for ulykke og kritisk sykdom.
Les mer

Høreapparat (HLF)

Meld tap/skade på høreapparat for HLFs medlemmer.
Les mer

ID-forsikring

Meld skade for ID-tyveri.
Les mer

SMB Protect

Meld skade under SMB Protect forsikring. 
Les mer

Idrettsskade

Meld skade for idrettskade. 
Les mer

LOS forsikring

 Meld skade på din egenandel, ulykke eller sykdomsforsikring. 
Les mer

Hva kan jeg forvente

  Del 1: Gjør tilstrekkelige forberedelser

Så snart som mulig etter at et forsikringstilfelle har inntruffet, bør du samle nødvendig informasjon og dokumentasjon for skaden. 

   Del 2: Meld skaden

Når du er klar, klikk på "Meld skade" og fyll ut skjemaet med så mange detaljer som mulig. Hvis du mangler nødvendig informasjon eller dokumenter, kan det forsinke behandlingstiden.

  Del 3: Vi behandler kravet

Du vil motta en ny e-post med saksnummer så snart skaden er registrert. En av våre saksbehandlere tar kontakt med deg dersom det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Vi vil gjøre vårt beste for å behandle kravet ditt så raskt som mulig.  Behandlingstiden kan variere utfra sakens kompleksitet og eventuelt behov for ytterligere dokumentasjon.

  Del 4: Motta en avgjørelse

Når en av våre saksbehandlere har ferdigbehandlet kravet ditt, vil vi informere deg om avgjørelsen vår. Dersom du har rett på erstatning, vil du motta betaling på det kontonummeret  som er oppgitt i skadeskjema.

Ofte stilte spørsmål

Skade på reisegods 

 • Dersom dine eiendeler har blitt skadet/ødelagt under en reise. For eksempel skadeverk, transportskade ved innsjekket bagasje osv. 

Tyveri av reisegods

 • For eksempel tap av dine eiendeler som følge av ran, tyveri eller innbrudd.

Utgifter til medisinsk behandling på reise

 • For eksempel medisinske behandlingsutgifter under reise, sykehusopphold, reiseavbrudd, hjemkallelse osv.

Forsinkelse på reise

 • Forsinket avgang, innhenting av fastlagt reiserute, uventet overnatting osv.

Forsinket bagasje/ tap av innsjekket bagasje

 • Innkjøp i forbindelse med at bagasjen ankom destinasjonen forsinket.
 • Tap av reisegods sendt som innsjekket bagasje.

Egenandelsforsikring leiebil

 • Egenandel du har betalt til bilutleier som følge av kaskoskade på leiebil.

Avbestilling av reise

 • For eksempel avbestilling av en planlagt reise som følge av sykdom/ulykke som inntreffer før avreise.

Dersom du ikke finner din skadetype i oversikten over, eller har spørsmål til hvilket skadeskjema du skal velge ber vi deg kontakte oss på telefon 22 00 20 80 eller e-post skadekontoret@aig.com

Polisenummeret ditt skal stå på dokumentasjonen som ble sendt til deg da du tegnet forsikringen. Dette er vanligvis et 10-sifret tall. Hvis du har forsikring gjennom din arbeidsgiver eller fagforening/forbund, må du ta kontakt med dem for å få disse opplysningene. Merk at du må ha polisenummeret ditt tilgjengelig for å kunne sende inn kravet ditt. 

Du vil ikke bli pålagt å oppgi et polisenummer hvis forsikringen din er inkludert som en del av kredittkortavtalen. Vi kan finne opplysningene dine gjennom de første 4 og siste 6 sifrene i kredittkortnummeret ditt. Dette kreves når du sender inn kravet ditt.

For at forsikringen i kredittkortet skal aktivieres, må minimum 50 % av transporten være betalt med kredittkortet. Ved bruk av privat bil, vennligst se forsikringsbeviset for mer informasjon. Du vil bli bedt om å sende inn dokumentasjon på betaling av reise som en del av skadeinnmeldingen.

For å kunne utbetale erstatning og ferdigstille din skadesak trenger vi dine bankopplysninger.

For å kunne behandle kravet ditt har vi behov for ditt polisenummer, informasjon om hva som har skjedd og  relevant tilhørende dokumentasjon. Nærmere informasjon om hvordan ditt skadekrav må dokumenteres finner du under detaljer i det respektive skadeskjema. 

Du kan sende oss en e-post på skadekontoret@aig.com eller ringe oss på +47 22 00 20 80.

Du kan sende oss en e-post på skadekontoret@aig.com eller ringe oss på +47 22 00 20 80.

Du må sende inn kravet ditt så snart som mulig etter hendelsen. Etter forsikringsavtaleloven §§ 8-5 og 18-5 er AIG fritatt for ansvar dersom du ikke fremmer et krav til AIG innen ett år etter at du fikk kunskap om de forhold som begrunner kravet.

Nei, dessverre. Sørg for å ha polisenummer, informasjon og dokumentasjon klar før du starter prosessen.

Dersom du ønsker å sende mer dokumentasjon etter at du har sendt inn ditt krav, kan du sende dette på e-post til skadekontoret@aig.com. Vennligst skriv inn saksnummeret ditt i emnefeltet.


For akutt medisinsk hjelp, ring SOS International:

Telefon: +45 38 48 92 50.

Vennligst ha polisenummeret ditt tilgjengelig når du kontakter SOS International.

 

Hvis du ønsker å melde ett krav gjennom Expedia reiseforsikring, klikk her

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

Vi sender deg ditt saksnummer og detaljer om ytterligere informasjon som kan være nødvendig for å behandle kravet ditt så snart som mulig. Vi vil gjøre vårt beste for å behandle kravet ditt så raskt som mulig. Behandlingstiden kan variere i henhold til kompleksitet og innhenting av tilleggsdokumentasjon.

For akutt medisinsk hjelp, ring SOS International:

Telefon: +45 38 48 92 50.

Vennligst ha polisenummeret ditt tilgjengelig når du ringer.

I tilfelle du må avbestille reisen, må du først kontakte flyselskapet eller reiseoperatøren og be om refusjon. Hvis du ikke kan få refusjon, kan du melde inn kravet til reiseforsikringen din.

Bonuspoeng og lignende er dessverre unntatt fra forsikringsdekningen.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

 Ja, dette må straks rapporteres til lokalt politi på stedet der tyveriet inntraff.

 Ja, dette må straks rapporteres på flyplassen, hotellet eller evt. hittegodskontor der tyveriet inntraff.

Ja. Skaden må straks meldes til flyselskapet/transportøren. Når vi skal behandle din skadesak er det viktig at du vedlegger Property Irregularity Report (PIR) sammen med skadeskjema.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, se forsikringsdokumentene.

Ta kontakt med flyselskapet for å få en Property Irregularity Report (PIR). I denne rapporten vil sporingsnummeret for bagasjen fremkomme.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

Ta kontakt med flyselskapet/operatøren for å få en skriftlig dokumentasjon på årsak og varighet til forsinkelsen.

Ja, forutsatt at årsaken til den opprinnelige forsinkelsen er dekket av reiseforsikringen. For mer informasjon, vennligst se forsikringsdokumentene.

Den eller de navngitte i forsikringsbeviset.

Informasjon om gjeldene reiseråd, finner du på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon

 

Vi anbefaler alle å skaffe dette kortet før du skal ut og reise i EØS-land eller Sveits. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som i hjemlandet. Du bør ha med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. For mer informasjon, vennligst besøk:

https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort/

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

Forsikringsperioden er angitt i forsikringsbeviset.

Du kan laste ned skadeskjemaet under som pdf, og sende dette til oss per epost.

Skadeskjema Reise

Du finner ditt polisenummer i forsikringsdokumentene du skal ha fått tildelt av din arbeidsgiver eller da du tegnet forsikringen via forbund/fagforening. Dersom du ikke har disse tilgjengelig ber vi deg kontakte arbeidsgiver/forbund for mer informasjon. 

Dersom du har konkrete spørsmål vedrørende ditt krav, kan du stille disse til din saksbehandler. Dersom du ikke har fått tildelt en saksbehandler, kan du kontakte oss på telefon på 22 00 20 80 eller ved å sende en henvendelse til skadekontoret@aig.com. Vennligst ha ditt saksnummer klart. 

Dersom du har mer dokumentasjon kan dette sendes til skadekontoret@aig.com. Vennligst merk e-posten med ditt saksnummer. 

Du må sende inn kravet ditt så snart som mulig etter hendelsen. Etter forsikringsavtaleloven §§ 8-5 og 18-5 er AIG fritatt for ansvar dersom du ikke fremmer et krav til AIG innen ett år etter at du fikk kunskap om de forhold som begrunner kravet.

Ulykkesskade

Nei, forsikringen dekker ikke behandling hos private sykehus eller klinikker. Det er kun offentlig behandling som dekkes. Vennligst les forsikringsvilkåret for mer informasjon om hvilke behandlinger som dekkes. 

Dersom du er blitt utsatt for en yrkesskade, vil det være yrkesskadeforsikringsselskapet som i hovedsak vil behandle saken og erstatte dine utlegg. I tillegg til å melde skaden til oss, bør du melde skaden direkte til  din arbeidsgiver. 

Vennligst se dine forsikringsdokumenter for mer informasjon om din forsikring. Dersom det foreligger egenandel på din forsikringsavtale, trekkes denne kun én gang. 

Vi ber deg lese i forsikringsdokumentene dine for å se hva som dekkes. Dersom din skade er blitt godkjent som ulykkesskade dekker forsikringen som oftest følgende: 

 • Lege og tannlege.
 • Behandling og opphold ved offentlige sykehus
 • Fysioterapi og kiropraktor behandling foreskrevet av lege.
 • Benbruddskompensasjon.
 • Forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege.
 • Reise t/r fra hjemmeadresse til behandling. Erstatning begrenses til rimeligste alternativ med hensyn til forsikredes tilstand.

Ovennevnte er kun et utdrag av forsikringsvilkåret og andre bestemmelser kan få betydning for behandlingen av din skadesak. Vi gjør oppmerksom på at en ulykkesskade må være godkjent før eventuell erstatning utbetales. Varig medisinsk invaliditet betyr at du har mistet deler av den normale kroppsfunksjonen din som følge av en ulykkesskade. Den medisinske invaliditeten settes på en grad fra 1-100 prosent. 

Invaliditetsgraden fastsettes av en spesialist på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, arbeid eller fritidsinteresser. Graden av VMI er fastsatt i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

Krav må meldes innen ett år fra den datoen du ble kjent med omstendighetene rundt kravet ditt. Forutsatt at du sender inn dokumentasjonen innen denne tidsrammen, kan du velge om du vil sende inn utgiftene dine samlet eller fortløpende.

Du kan laste ned skadeskjemaet under som pdf, og sende dette til oss per epost.

Ulykke og kritisk sykdom

For alle spørsmål knyttet til administrasjon av ditt medlemskap i HLF, vennligst kontakt HLF på telefon +47 22 63 99 00 eller e-post hlf@hlf.no.  

For å tegne PLUSS-forsikring: www.hlf.no / Mine sider.                                       

For øvrige administrative henvendelser ta kontakt på telefon  +47 22 00 20 20 eller e-post hlf@aig.com 

Du kan melde inn tapet AIG dersom apparatet er mistet, stjålet eller så ødelagt at det ikke lar seg reparere. 

Du melder inn skaden på våre nettsider.

Husk å alltid få med følgende når du melder inn en skade:

 • Kopi av Garantikort eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon
 • Kopi av faktura/kvittering på kjøp av nytt høreapparat
 • Bekreftelse fra leverandør om at apparatet ikke kan repareres.
 • Bekreftelse fra politiet på at ranet/tyveriet av høreapparatet er politianmeldt
 • Annen relevant dokumentasjon

Vi ønsker at skademeldingen skjer elektronisk. Dersom du ikke kan melde inn skaden selv kan du be et familiemedlem, venn, ansvarlig helsepersonell eller andre hjelpe deg.

Hvis du ikke kan få hjelp til å melde inn skaden, kontakt oss på telefonnummer +47 22 00 20 80.

Forsikringen dekker tap og tyveri av høreapparatet. Årsaken må være kjent og kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt.

For at forsikringen skal gjelde må årets medlemskontingent være betalt.

 • Tap/tyveri av høreapparat som erstattes av Norsk Folketrygd.
 • Tilpasningskostnader og service på høreapparatet, samt tap som skyldes gradvis forringelse/slitasje, feil eller mangler ved høreapparatet.
 • Tap av høreapparatet når det har forsvunnet under postgang, eller når årsaken er ukjent.
 • Tap/tyveri av høreapparat som er eldre enn 6 år.
 • Tap/tyveri av høreapparat som oppstår utenfor forsikringsperioden.
 • Forsikringstilfeller fremkalt av sikrede ved forsett eller grov uaktsomhet, jfr. FAL § 4-9 (2).

Det er en egenandel på kr 1 000 som kommer til fradrag fra erstatningen. 

Erstatningen er begrenset til kr  6 000 ved tap av ett høreapparat og kr 12 000 ved tap av begge høreapparater. 

Dersom du har PLUSS-forsikring er dekningen kr 10 000 ved tap av ett høreapparat og kr 20 000 ved tap av begge høreapparater.

Ved tildeling av høreapparat, utsteder leverandøren/audiografen et tildelingskjema, eller tilsvarende dokumentasjon. Denne identifiserer brukeren av høreapparatet, type høreapparat og viser blant annet dato for når høreapparatet ble mottatt. Dette er vesentlig dokumentasjon i henhold til 6 års regelen for høreapparatets levetid. Du kan be om kopi av tildelingsbrev hos audiograf eller hos NAV.

Når høreapparet er eldre enn 6 år har du rett til å få dekket nye høreapparat gjennom Folketrygden inntil en viss sats. Kontakt audiograf for bistand. 

Du kan lese mer om dette på NAV sine nettsider: https://www.nav.no/horeapparat#kort-om

Du bestiller nye høreapparater hos din audiograf.

Du finner alle dine dokumenter her:

https://www.hlf.no/medlemskap/medlemsfordeler/hlfserstatningsavtale/#forsikringsdokumenter

Har du tegnet plussforsikring har du fått tilsendt forsikringsdokumenter direkte. 

Dersom ditt høreapparat er skadet må du i første omgang sende det til høreapparatleverandøren eller til Hørselssentral for reparasjon. Er det mulig å reparaere apparatet er reparasjon helt gratis for deg. Erfaringsmessig ser vi at det ofte er mulig å reparere apparater som er tråkket på, eller som har fått seg en runde i vaskemaskinen. 

Dersom apparatet ikke kan repareres, men må erstattes med et nytt, vil leverandør bekrefte dette skriftlig til deg. Dokumentasjon på ødelagt høreapparat sendes sammen med øvrig dokumentasjon ved melding av skaden. 

Mer informajon om dekning  av reparasjoner gjennom Folketrygden kan du finne her: https://www.nav.no/horeapparat#hvor-mye

Du kan laste ned skadeskjemaet under som pdf, og sende dette til oss per epost.

Høreapparat (HLF)