Retningslinjer for personvern

Sammendrag:

Dette er våre sentrale Retningslinjer for personvern og de forklarer hvordan vi bruker Personopplysninger som vi innhenter om personer.

Personopplysninger er informasjon om deg og andre personer.

Før du gir oss Personopplysninger om noen andre, ber vi deg opplyse personen om disse Retningslinjer for personvern og (om mulig) få deres tillatelse til å dele sine Personopplysninger med oss.

I detalj:

Vi bruker ordet Personopplysninger for å beskrive informasjon om deg og andre personer (for eksempel, din partner eller andre medlemmer av din familie), som kan være grunnlag for å identifisere deg eller dem.

Vårt mål er ansvarlig og sikker håndtering av Personopplysninger, ved å balansere fordelene av aktiviteter som forskning og dataanalyse for å forbedre vår levering av produkter og tjenester, med våre andre forpliktelser, herunder til rettferdighet, åpenhet og ikke-diskriminering.

Dette er våre sentrale Retningslinjer for personvern som beskriver hvordan vi bruker Personopplysninger som vi innhenter som ledd i våre forretningsaktiviteter.

Disse Retningslinjer for personvern vil suppleres av ytterligere retningslinjer for personvern som er skreddersydd til våre spesifikke forhold med deg når dette er nyttig for å gi deg et fullstendig bilde av hvordan vi samler inn og bruker dine Personopplysninger.

Personopplysninger innsamles fra en rekke forskjellige kilder, inkludert:

 • søknads-, forslags- og kravskjemaer, og andre skjemaer;
 • telefonsamtaler, e-poster, møter og annen kommunikasjon;
 • tjenesteleverandører, meklere og agenter, kravgranskere, vitner, medisinske fagfolk, Statens vegvesen, kredittreferansebyråer, din arbeidsgiver, og andre tredjeparter;
 • denne Nettsiden (Nettsiden);
 • de programvareapplikasjonene som gjøres tilgjengelig for oss på datamaskiner, smarttelefoner og andre mobile enheter (Apper); og
 • våre sider på sosiale medier, annet innhold, verktøy og applikasjoner på sosiale medier (vårt Innhold på sosiale medier).

I disse Retningslinjer for personvern henviser vi til Nettsiden, Apper og Innhold på sosiale medier samlet som AIG Digitale tjenester.

Med mindre noe annet er angitt, er ikke AIG Digitale tjenester beregnet for bruk av personer under atten (18) år, og hvis du er under atten (18) år ber vi om at du ikke oppgir Personopplysninger gjennom AIG Digitale tjenester.

Vi vil kunne få Personopplysninger direkte fra deg eller fra en tredjepart. For eksempel, kan en innehaver av en forsikringspolise oppgi Personopplysninger om deg slik at du kan sikres under deres forsikringspolise.

Vennligst merk:

Før du gir oss Personopplysninger om en annen person må du (med mindre vi avtaler noe annet): (a) informere personen om innholdet i disse Retningslinjer for personvern og alle andre gjeldende retningslinjer for personvern som er gitt deg; og (b) innhente deres tillatelse (om mulig) til å dele deres Personopplysninger med oss i henhold til disse Retningslinjer for personvern og andre gjeldende personvernerklæringer.

Sammendrag:

Hvilke Personopplysninger vi innhenter og lagrer avhenger av vårt forhold til deg.

De vil ofte inkludere informasjon relatert til:

 • kontaktdetaljer
 • identifisering
 • administrering av din forsikringspolise eller ditt krav (som vil kunne inkludere medisinsk eller helserelatert informasjon)
 • finans- og bankvirksomhet
 • markedsføringspreferanser
 • bruk av AIG digitale tjenester.

I detalj:

Hvilke Personopplysninger vi samler inn og lagrer om deg og andre personer vil variere avhengig av vårt forhold, herunder typen av kommunikasjon mellom oss og hvilke produkter og tjenester vi leverer. Forskjellige typer av Personopplysninger vil bli lagret hvis du er en forbruker som innehar en forsikringspolise eller er en skadeanmelder, eller du har spurt om våre tjenester, sammenlignet med når du er sikret under en forsikringspolise som er tatt ut av en annen poliseinnehaver (for eksempel, dersom du er sikret under en firmapolise tatt ut av din arbeidsgiver).

Tilsvarende vil vi ha andre Personopplysninger hvis du er en kommersiell forsikringsmekler eller oppnevnt representant, et vitne, eller en annen person som vi har en relasjon med.

Ettersom vår virksomhet dreier seg om å levere forsikring, kravhåndtering, assistanse og relaterte tjenester, vil de Personopplysningene vi lagrer og bruker, avhengig av vår relasjon, inkludere:

Type av Personopplysninger

Eksempler

 

1.     Kontaktinformasjon

Navn, adresse, e-post og telefonnummer

2.     Generell informasjon

Kjønn, ekteskapelig og familiestatus, fødselsdato og fødested, og fysiske kjennetegn (passende etter omstendighetene)

3.     Opplysninger om utdanning og arbeidsforhold

Utdanningsbakgrunn, arbeidsgiverdetaljer og om ansettelseshistorikk, ferdigheter og erfaring, profesjonelle lisenser, medlemskap og tilknytninger

4.     Opplysninger om forsikringer og krav

Polise- og kravnumre, relasjon til poliseinnehaver, forsikret, skadeanmelder eller annen relevant person, dato og årsak til eiendomsskade, tap eller tyveri, personskade, uførhet eller død, aktivitetsregistreringer (for eksempel kjøreregistreringer), og annen informasjon som er relevant for utstedelse av forsikringspoliser, samt kravvurdering og oppgjør. For ansvarsforsikring inkluderer dette detaljer om tvisten, kravet eller prosesser som involverer deg

5.     Myndighetenes og andre offisielle identifikasjonsnumre

Folketrygdnummer, passnummer, skatteidentifikasjonsnummer, førerkortnummer, eller annet offentlig utstedt identifikasjonsnummer

6.     Finansiell informasjon og kontodetaljer

Betalingskortnummer (kredittkort eller debetkort), bankkontonummer, eller annet finansielt kontonummer og kontodetaljer, kreditthistorikk, kredittopplysningsinformasjon og kredittverdighet, formue, inntekt, og annen finansiell informasjon, kontoinnloggingsinformasjon og passord for å få tilgang til forsikringspolise, krav og andre kontoer og AIG digitale tjenester

7.     Medisinsk tilstand og helsestatus

Opplysninger om nåværende eller tidligere fysisk, mental eller medisinsk tilstand, helsestatus, personskade eller uførhet, medisinsk diagnose, medisinske prosedyrer utført og behandling gitt, personlige vaner (for eksempel, røyking eller alkoholforbruk), reseptinformasjon, og medisinsk historikk

8.     Andre sensitive opplysninger

Informasjon om religiøs tro, etnisitet, politiske oppfatninger eller fagforeningsmedlemskap (for eksempel, hvis en forsikringssøknad fremmes gjennom en tredjeparts markedsføringspartner som er en bransjeorganisasjon, fagforening, religiøs eller politisk organisasjon, eller en fellesskapsorganisasjon), seksualliv og seksuell orientering, eller genetisk eller biometrisk informasjon

Vi vil kunne innhente informasjon fra strafferegistre eller om sivil prosesshistorikk (for eksempel for å forebygge, oppdage og etterforske bedrageri)

Opplysninger som gis frivillig til oss (for eksempel, preferanser som uttrykkes angående medisinsk behandling basert på religiøs tro) (når de er samlet inn i samsvar med gjeldende lov)

9.     Telefonopptak

Opptak av telefonsamtaler med våre representanter og kundesentre

10.  Fotografier og videoopptak

Avbildninger (inkludert fotografier og bilder) eller videoopptak som er opprettet i forbindelse med vår forsikringsvirksomhet eller andre forretningsaktiviteter, inkludert for vurdering, administrering og oppgjør av krav, tvister om krav, eller for andre relevante formål som loven tillater, samt opptak fra TV-overvåkningssystem som er tatt opp av utstyr i våre lokaler

11.  Opplysninger for å oppdage, etterforske eller forebygge kriminalitet, inkludert bedrageri og hvitvasking av penger

Forsikringsselskaper vil vanligvis samle inn, lagre og dele informasjon om sine tidligere omgang med poliseinnehavere og skadeanmeldere med det formål å oppdage, etterforske og forebygge bedrageri, hvitvasking av penger og annen kriminell aktivitet

12.  Opplysninger som setter oss i stand til å levere produkter og tjenester

Lokalisering og identifisering av eiendom som forsikres (for eksempel, eiendomsadresse, kjøretøyets nummerskilt eller identifikasjonsnummer), reiseplaner, alderskategorier for personer som skal forsikres, detaljer om de risikoer det skal forsikres mot, historikk om tidligere ulykker eller tap, og årsaken til tap, status som firmafunksjonær eller direktør eller partner, eller andre eierskaps- eller ledelsesinteresser i en organisasjon, historikk om tvister, sivile eller strafferettslige søksmål eller formelle etterforskninger som involverer deg, og informasjon om annen forsikring du har

13.  Markedsføringspreferanser, markedsføringsaktiviteter og tilbakemeldinger fra kunder

Markedsføringspreferanser, informasjon knyttet til konkurranser, premietrekninger eller andre kampanjepåmeldinger, eller svar på frivillige undersøkelser om kundetilfredshet

For å forbedre vår markedsføringskommunikasjon, vil vi kunne innhente opplysninger om samhandling med, og respons på, våre markedsføringshenvendelser

14.  Opplysninger om internettaktivitet

Vi vil motta Personopplysninger om deg når du bruker AIG Digitale tjenester; dette kan inkludere din kontoidentifikator og ditt profilbilde på sosiale medier, din IP-adresse og andre online-identifikatorer (i den utstrekning de er Personopplysninger), og andre Personopplysninger du gir til oss på internett

Hvis du velger å koble din konto i sosiale medier, som leveres av en annen tjenesteleverandør av sosiale medier, sammen med din konto på noen av AIG Digitale tjenester, vil Personopplysninger fra din andre konto for sosiale medier kunne deles med oss. Dette vil kunne inkludere Personopplysninger som er en del av din kontoprofil på sosiale medier, eller profilene til dine venner og andre tilknyttede personer

15.  Supplerende informasjon fra andre kilder

Vi og våre tjenesteleverandører vil kunne supplere de Personopplysninger vi samler inn med informasjon samlet inn fra andre kilder (for eksempel, offentlig tilgjengelig informasjon fra internettbaserte tjenester for sosiale medier og andre informasjonsressurser, tredjeparts kommersielle informasjonskilder, og informasjon fra våre konsernselskaper og forretningspartnere). Vi vil bruke slik supplerende informasjon i samsvar med gjeldende lov (inkludert innhenting av ditt samtykke når det kreves)

Sammendrag:

Vi bruker Personopplysninger for ulike formål avhengig av vår relasjon med deg.

Hovedformålene er å:

 • levere forsikring og andre tjenester og foreta relaterte vurderinger og beslutninger (automatiserte og ikke-automatiserte)
 • håndtere krav
 • kommunisere med deg
 • innhente tilbakemeldinger og håndtere klager
 • oppdage, undersøke og forebygge kriminalitet
 • forvalte, utvikle og forbedre vår virksomhet, våre produkter og tjenester (inkludert ved bruk av dataanalyse)
 • annonsere og markedsføre våre tjenester.

I detalj:

Vi bruker Personopplysninger for å utføre våre forretningsaktiviteter. Hvilke formål vi bruker dine Personopplysninger til vil variere basert på vår relasjon, inkludert hvilken type kommunikasjon vi har, og hvilke tjenester vi leverer. Personopplysninger vil bli brukt til forskjellige formål hvis du er en poliseinnehaver, en forsikret eller skadeanmelder under en forsikringspolise, en kommersiell forsikringsmekler eller oppnevnt representant, et vitne, eller en annen person vi har en relasjon med.

Hovedformålene vi bruker Personopplysninger til, er å: 

A. Kommunisere med deg og andre personer.

B. Foreta vurderinger og beslutninger (automatiserte og ikke-automatiserte, inkludert profilering av personer) vedrørende: (i) levering av, og vilkår for, forsikring, og (ii) oppgjør av krav og levering av assistanse og andre tjenester.

C. Levere forsikring, kravs- og assistansetjenester, og andre produkter og tjenester som vi tilbyr, inkludert vurdering og administrering av krav, oppgjør og tvisteløsning.

D. Vurdere om du er kvalifisert for betalingsplaner, og behandle din premie og andre betalinger.

E. Forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester, sørge for medarbeideropplæring og opprettholde informasjonssikkerheten (for eksempel kan vi gjøre opptak av eller overvåke telefonsamtaler for dette formålet).

F. Forebygge, oppdage og etterforske kriminalitet, inkludert bedrageri og hvitvasking av penger, og analysere og håndtere annen kommersiell risiko.

G. Gjøre forskning og dataanalyse, inkludert analyse av vårt kundegrunnlag og andre personer vi innhenter Personopplysninger om, fullføre markedsundersøkelser, inkludert undersøkelser om kundetilfredshet, og vurdere risikoene for vår virksomhet, i samsvar med gjeldende lov (inkludert innhenting av samtykke når det kreves).

H. Gi markedsføringsinformasjon i samsvar med preferanser du har gitt oss (markedsføringsinformasjon kan være om produkter og tjenester som tilbys av våre tredjepartspartnere på grunnlag av dine uttrykte preferanser). Vi kan gjennomføre markedsføringsaktiviteter i samsvar med dine preferanser ved hjelp av e-post, SMS og andre tekstmeldinger, post eller telefon.

I. Gjøre det mulig for deg å delta i konkurranser, premietrekninger og tilsvarende markedsføringstiltak, og administrere disse aktivitetene. Disse aktivitetene har ytterligere vilkår og betingelser, som vil inneholde mer informasjon om hvordan vi bruker og deler dine Personopplysninger. Slik informasjon gir vi når det kan gi deg et fullstendig bilde av hvordan vi innhenter og bruker Personopplysninger, og vi anbefaler at du også gjennomgår denne informasjonen.

J. Individualisere din opplevelse når du bruker AIG Digitale tjenester eller besøker tredjepartsnettsider ved å gi deg informasjon og annonser som er tilpasset deg, identifisere deg for alle du sender meldinger til gjennom AIG Digitale tjenester, og legge til rette for deling på sosiale medier.

K. Håndtere vår forretningsdrift og IT-infrastruktur, i tråd med våre interne retningslinjer og prosedyrer, inkludert de som gjelder finans og regnskap; fakturering og innkreving; drift av IT-systemer; vertstjenester for data og nettsider; data-analyser; virksomhetskontinuitet; arkivforvaltning; dokument- og utskriftsbehandling; og revisjon.

L. Håndtere klager, tilbakemeldinger og forespørsler, og håndtere anmodninger om tilgang til eller korrigering av informasjon, eller utøvelse av andre rettigheter knyttet til Personopplysninger.

M. Overholde gjeldende lover og offentlige pålegg (inkludert lover og offentlige pålegg utenfor ditt bostedsland), for eksempel, lover og offentlige pålegg knyttet til hvitvasking av penger, sanksjoner og bekjempelse av terrorisme; etterleve rettslige prosesser og rettskjennelser; og svare på anmodninger fra offentlige myndigheter (inkludert slike som er utenfor ditt bostedsland).

N. Etablere, håndheve og forsvare juridiske rettigheter for beskytte vår, og våre konsernselskaper eller forretningspartnere sin forretningsdrift, og sikre våre egne rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og tilsvarende for våre konsernselskaper eller forretningspartnere, for deg, eller for andre personer eller tredjeparter; håndheve våre vilkår og betingelser; og følge opp tilgjengelige rettsmidler og begrense våre skader.

Tabellen nedenfor er et sammendrag av hvilke typer Personopplysninger som brukes når det er nødvendig i forbindelse med hvert av hovedformålene som beskrives ovenfor. Personopplysninger vil kun bli behandlet for disse formålene når gjeldende lov tillater det.

FORMÅLENE FOR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Sammendrag:

Vi vil kunne bruke Personopplysninger for å oppdage, etterforske og forebygge bedrageri, og dette kan inkludere deling av Personopplysninger med andre forsikringsselskaper og rettshåndhevende myndigheter.

I detalj:

Vi er forpliktet til å oppdage og forebygge bedrageri og annen økonomisk kriminalitet. Vi tar denne forpliktelsen svært alvorlig og bruker Personopplysninger på flere ulike måter for dette formål.

For eksempel, hvis det er relevant for vår relasjon med deg vil vi (når gjeldende lov tillater det):

 • avgi dine Personopplysninger (inkludert detaljer om eventuelle krav du har fremsatt, for eksempel detaljer om personskader) slik at de vises i registre av krav som deles mellom ulike forsikringsleverandører;
 • søke i registre over tidligere krav når vi vurderer et krav; og
 • dele dine Personopplysninger med andre forsikringsselskaper og rettshåndhevende myndigheter.

For mer informasjon, vennligst se avsnittet under «Hvem blir Personopplysninger delt med?» eller ta kontakt med oss ved hjelp av informasjonen gitt nedenfor (se avsnittet under «Hvem du kontakter om dine Personopplysninger?»).

Sammendrag:

Noen ganger bruker vi automatiserte verktøy for beslutningstaking (dvs. når en person ikke er involvert i beslutningen).

Vi bruker typisk disse verktøyene når vi tar ukompliserte beslutninger om deg (for eksempel i visse prosesser om kravhåndtering og medisinsk screening).

Når dette er tilfelle gir vi deg mer informasjon slik at du forstår hva det dreier seg om.

I detalj:

Noen ganger, som ledd i våre forretningsoperasjoner, blir beslutninger om deg tatt ved hjelp av automatiserte dataprogramvarer og systemer. Disse beslutningene involverer ikke menneskelig medvirkning, og programvaren og systemene anvender forhåndsdefinerte logiske programmer og kriterier for å ta en beslutning og vurdere hvordan vi skal håndtere deg i forbindelse med ytelse av tjenester.

For eksempel bruker vi noen ganger automatisert beslutningstaking som ledd i en prosess med å:

 • avgjøre om et reiseforsikringskrav bør betales slik det bes om (for eksempel hvis forhåndsspesifiserte kriterier er oppfylt gjennom svar som du gir, vil kravet bli utbetalt automatisk uten behov for ytterligere menneskelig inngripen); eller
 • identifisere kjente forhåndseksisterende medisinske tilstander i forbindelse med vår reiseforsikringsvirksomhet for å avgjøre om vi kan tilby forsikring til deg og på hvilke vilkår.

Vi gir deg mer informasjon i tilknytning til eventuelle automatiserte beslutningsprosesser før eller på det tidspunkt vi tar sikte på å ta beslutninger på denne måten. Du har rett til under visse omstendigheter ikke å være gjenstand for en beslutning som er basert utelukkende på automatisert behandling. Vennligst se avsnittet under «Hva er dine Personvernrettigheter?» for mer informasjon om denne retten.

Sammendrag:

AIG-konsernets selskaper er ansvarlig for å passe på de Personopplysninger vi innhenter, oppbevarer og bruker.

I detalj:

AIG-konsernet omfatter flere selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, AIG-morselskapet American International Group, Inc., AIG Europe S.A. (AESA) og AESAs landfilialer i Europa, Laya Healthcare Limited og AIG Life Limited.

Hvert av AIG-konsernets selskaper som behandler dine Personopplysninger er ansvarlig for å passe på dem i samsvar med disse Retningslinjer for personvern, våre interne standarder og prosedyrer, og kravene i personvernlovgivningen.

Din relasjon med oss vil avgjøre hvilket av våre konsernselskaper som har tilgang til og behandler dine Personopplysninger, og hvilke av våre konsernselskaper som er behandlingsansvarlig(e) med ansvar for dine Personopplysninger. En liste over de sentrale selskaper i AIG-konsernet som er behandlingsansvarlige er tilgjengelig her www.aig.com/datacontrolers, Vanligvis, hvis du er en individuell poliseinnehaver, vil det av AIG-konsernets selskaper som er forsikrer etter din forsikringspolise være det selskapet som har hovedansvar for dine Personopplysninger, behandlingsansvarlig. Avhengig av vår relasjon med deg, vil vi gi ytterligere informasjon i en supplerende personvernerklæring som er skreddersydd for vår relasjon.

For mer presis informasjon om det eller de spesifikke selskap i AIG-konsernet som har tilgang til og er ansvarlig for dine Personopplysninger (inkludert identiteten til de relevante AIG-selskaper som er behandlingsansvarlig(e) for dine Personopplysninger), vennligst kontakt oss ved hjelp av informasjonen som gis nedenfor (se avsnittet under «Hvem skal du kontakte angående dine Personopplysninger?»).

Vi vil også kunne dele dine opplysninger med tredjeparter (se avsnittet under «Hvem blir Personopplysningene delt med?»). Disse tredjepartene vil påta seg et visst ansvar etter personvernlovgivning for å passe på de Personopplysningene de mottar fra oss.

Sammendrag:

Personopplysninger vil kunne deles mellom AIG-konsernets selskaper og andre tredjeparter, inkludert:

 • andre parter innen forsikring og forsikringsdistribusjon
 • tjenesteleverandører
 • mottakere av dine delingsaktiviteter på sosiale medier
 • offentlige myndigheter
 • tredjeparter involvert i rettslige prosesser

I detalj:

I forbindelse med de formål som beskrives ovenfor (se avsnittet ovenfor «Hvordan bruker vi Personopplysninger?»), må vi noen ganger dele dine Personopplysninger med tredjeparter (dette kan bety at tredjeparter deler Personopplysninger med oss og at vi deler Personopplysninger med dem).

Disse tredjepartene vil kunne inkludere:

Type av tredjepart

 

Eksempler

Våre konsernselskaper

Vi tilhører selskapskonsernet American International Group, Inc. AIG har konsernselskaper over hele verden, både i og utenfor Europa (for eksempel i USA). Vi vil kunne dele dine Personopplysninger med andre konsernselskaper (inkludert for administrative regnskapsformål).

En liste over de sentrale selskapene i AIG-konsernet er tilgjengelig her www.aig.com/datacontrollers.

Andre parter innen forsikring og forsikringsdistribusjon

Når gjeldende lov tillater det, vil AIG kunne dele Personopplysninger med andre tredjeparter, for eksempel andre forsikringsselskaper, reassurandører, forsikrings- og reassuransemeklere, andre mellommenn og agenter, oppnevnte representanter, distributører, beslektede markedsføringspartnere og finansinstitusjoner, verdipapirfirmaer og andre forretningspartnere. 

Våre tjenesteleverandører

Eksterne tredjeparts tjenesteleverandører, slik som medisinske fagfolk og sikkerhetsfagfolk, regnskapsførere, aktuarer, revisorer, eksperter, advokater og andre profesjonelle rådgivere; leverandører av reiser og medisinsk assistanse; leverandører av telefonsentertjenester; leverandører av IT-systemer, leverandører av support- og vertstjenester; tjenesteleverandører i trykking, annonsering, markedsføring og markedsundersøkelser og dataanalyser; banker og finansinstitusjoner som betjener våre kontoer; tredjeparts kravadministratorer; leverandører av dokument- og arkivforvaltning; kravgranskere og takstmenn; bygningskonsulenter; ingeniører; granskere; jurykonsulenter; oversettere; og andre tredjepartsleverandører og utskilte tjenesteleverandører som bistår oss med å gjennomføre forretningsaktiviteter. 

Mottakere av dine delingsaktiviteter på sosiale medier

Når du har venner og andre kontakter forbundet med din konto på sosiale medier, kan andre nettsidebrukere og leverandøren av din konto på sosiale medier motta dine Personopplysninger i forbindelse med din sosiale delingsaktivitet (for eksempel, hvis du kobler en konto på sosiale medier levert av en annen tjenesteleverandør for sosiale medier sammen med din konto i AIG Digitale tjenester eller logger inn på din konto i AIG Digitale tjenester fra en annen konto for sosiale medier). Ved å sammenkoble din konto i AIG Digitale tjenester og din andre konto på sosiale medier, gir du oss fullmakt til å dele informasjon med leverandøren av din andre konto for sosiale medier og du er innforstått med at bruken av de Personopplysningene vi deler vil bli regulert av den andre tjenesteleverandørens retningslinjer for personvern. Hvis du ikke ønsker dine Personopplysninger delt med andre brukere eller med din andre leverandør av konto for sosiale medier, bør du ikke sammenkoble din andre konto for sosiale medier med din konto i AIG Digitale tjenester og ikke delta i sosial deling mens du bruker AIG Digitale tjenester.

Offentlige myndigheter og tredjeparter involvert i rettslige prosesser

Vi vil også kunne dele Personopplysninger med: (a) staten eller andre offentlige myndigheter (inkludert, men ikke begrenset til, trygdemyndigheter, domstoler, reguleringsorganer, rettshåndhevende organer, skattemyndigheter og kriminaletterforskningsbyråer); og (b) tredjepartsdeltakere i rettslige prosesser og deres regnskapsførere, revisorer, advokater, og andre rådgivere og representanter, i den grad vi mener det er nødvendig eller hensiktsmessig.

Andre tredjeparter

Vi vil kunne dele Personopplysninger med betalingsmottakere; nødtjenesteytere (brann, politi og medisinske nødtjenester); detaljhandlere; medisinske nettverk, organisasjoner og leverandører; reisefraktførere; kredittbyråer; kredittrapporteringsbyråer; andre personer som er involvert i en hendelse som er gjenstand for et krav; samt kjøpere og potensielle kjøpere eller andre parter i faktiske eller foreslåtte omorganiseringer, fusjoner, salg, fellesforetak, tildelinger, overføringer eller andre transaksjoner relatert til hele eller noen del av vår virksomhet, eiendeler, selskaper eller aksjer (dvs. selskapsaksjer).

Når loven tillater det kan Personopplysninger (inkludert detaljer om personskader) registreres i registre over krav og deles med andre forsikringsselskaper. Vi vil kunne søke i disse registrene når vi håndterer krav for å forebygge, oppdage og etterforske bedrageri.

Hvis du er forsikret gjennom en annen parts forsikringspolise eller serviceordning med AIG (for eksempel en polise som er tatt ut av din arbeidsgiver), vil Personopplysninger knyttet til administrasjon av denne forsikringspolisen eller tjenesten kunne deles med den andre parten.

Du kan også dele Personopplysninger på meldingssider, chat, profilsider og blogger, og andre AIG Digitale tjenester der du kan l legge ut informasjon og materiale (inkludert, men ikke begrenset til vårt Innhold på sosiale medier). Vennligst merk deg at all informasjon du deler eller offentliggjør gjennom disse tjenestene vil bli offentlig informasjon, og kan være tilgjengelig for besøkende og brukere av AIG Digitale tjenester og for allmennheten. Vi oppfordrer deg til å være svært forsiktig når du bestemmer deg for å offentliggjøre dine Personopplysninger, eller noen annen informasjon, når du bruker AIG Digitale tjenester.

Sammendrag:

Vi vil kunne behandle Personopplysninger både nasjonalt og internasjonalt.

Dette kan inkludere overføring av Personopplysninger ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Vi iverksetter ytterligere tiltak for å sørge for sikkerheten til Personopplysningene når vi overfører dem ut av EØS.

I detalj:

På grunn av den globale karakteren til våre forretningsaktiviteter, for de formål som er gjengitt ovenfor (se avsnittet «Hvordan bruker vi Personopplysninger?»), avhengig av arten av vår relasjon med deg, vil vi overføre Personopplysninger til parter som befinner seg i andre land (inkludert USA, Kina, Mexico, Malaysia, Filippinene, Bermuda og andre land som har  personvernordninger som er forskjellig fra de som gjelder i det landet som du befinner deg i, herunder land som av Europakommisjonen anses for ikke å ha tilstrekkelig beskyttelse for Personopplysninger).

For eksempel vil vi kunne overføre Personopplysninger for å behandle internasjonale reiseforsikringskrav og yte medisinske nødhjelptjenester når du er utenlands. Vi vil kunne overføre informasjon internasjonalt til våre konsernselskaper, tjenesteleverandører, forretningspartnere, regjeringer eller offentlige myndigheter, og andre tredjeparter.

Når vi gjennomfører disse overføringene, vil vi iverksette tiltak for å sikre at dine Personopplysninger blir tilstrekkelig beskyttet og overført i samsvar med kravene i personvernlovgivning.

Dette innebærer typisk bruken av dataoverføringsavtaler som er godkjent av Europakommisjonen og tillatt etter artikkel 46 i EUs personvernforordning (GDPR) (den relevante personvernlovgivning). Hvis det ikke er noen dataoverføringsavtale på plass, vil vi kunne bruke andre mekanismer som kreves etter GDPR for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for Personopplysninger som overføres ut av EØS (for eksempel USAs Privacy Shield-rammeverk eller ethvert rammeverk som erstatter dette).

For mer informasjon om disse overføringene og for å be om detaljer om hvilke sikkerhetstiltak som er på plass, vennligst kontakt oss ved hjelp av informasjonen nedenfor (se avsnittet «Hvem skal du kontakte angående dine Personopplysninger?»).

Sammendrag:

Informasjonssikkerhet er ekstremt viktig for oss.

Vi iverksetter tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å holde Personopplysningene trygge og sikre.

Hvis du, til tross for våre bestrebelser, mener at Personopplysningene ikke lenger er sikre, vennligst gi oss beskjed slik at vi kan løse eventuelle sikkerhetsproblemer.

I detalj:

AIG tar i bruk hensiktsmessige tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske tiltak, som overholder personvernlovgivning for å holde Personopplysningene sikre.

Fordi det meste av Personopplysningene vi har er lagret elektronisk, har vi implementert hensiktsmessige IT-sikkerhetstiltak for å sørge for at disse Personopplysningene holdes sikre. For eksempel vil vi kunne bruke anti-virus beskyttelsessystemer, brannmurer og datakrypteringsteknikker. Vi har prosedyrer på plass i våre lokaler for å holde eventuelle papirkopiarkiver fysisk sikre. Vi har også regelmessig opplæring av våre medarbeidere i personvern og informasjonssikkerhet.

Når AIG engasjerer en tredjepart (inkludert våre tjenesteleverandører) for å samle inn eller behandle Personopplysninger på våre vegne, vil tredjeparten bli nøye utvalgt og vi vil kreve at de bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten for Personopplysningene.

Dessverre kan ingen dataoverføringer over internett eller elektroniske datalagringssystemer garanteres å være 100 % sikre. Hvis du har grunn til å tro at din samhandling med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at sikkerheten for Personopplysninger som du har sendt oss er blitt kompromittert), vennligst gi oss beskjed umiddelbart (se avsnittet under «Hvem skal du kontakte angående dine Personopplysninger?»).

Sammendrag:

For å overholde loven, må vi informere deg om det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å bruke dine Personopplysninger. Det rettslige grunnlaget avhenger av formålet med å bruke dine Personopplysninger, men det vil vanligvis vurderes å være i vår berettigede interesse eller involvere ditt samtykke.

I detalj:

Personvernlovgivning søker å sikre at Personopplysninger blir brukt på en rettferdig måte.

For å overholde loven, må vi informere deg om det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å bruke dine Personopplysninger.

Loven angir flere rettslige grunnlag, og tabellen nedenfor beskriver de viktigste rettslige grunnlagene som gjelder for våre formål med å bruke Personopplysningene.

Det vil kunne kreves at vi innhenter Personopplysninger fra deg for å overholde gjeldende rettslige krav, og visse Personopplysninger kan være nødvendig for å sette oss i stand til å oppfylle vilkårene for vår kontrakt med deg (eller med noen andre), eller for å forberede inngåelse av en kontrakt med deg (eller noen andre). Vi vil kunne informere deg om dette på det tidspunktet som vi innhenter Personopplysningene fra deg. Hvis du under disse omstendigheter ikke gir oss de relevante Personopplysningene, er det mulig at vi ikke vil være i stand til å levere våre produkter eller tjenester til deg. Hvis du vil ha mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss ved hjelp av informasjonen som gis nedenfor (se avsnittet under «Hvem skal du kontakte angående dine Personopplysninger?»).

Sensitive spesialkategorier av Personopplysninger

For mer sensitive spesialkategorier av Personopplysninger vil vi enten basere oss på:

 • ditt samtykke; eller
 • en eller flere av de andre rettslige grunnlagene som angis i tabellen nedenfor og typisk ett av de følgende to ekstra grunnlagene (uansett om andre rettslige grunnlag kan være tilgjengelig):

o    bruken er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav, eller når domstolen opptrer i sin dømmende egenskap (for eksempel når en domstol avsier en rettskjennelse som krever behandling av Personopplysninger); eller

o    bruken er nødvendig for formål om forebyggende medisin eller yrkesmedisin, medisinsk diagnose eller levering av helsetjenester eller sosial omsorg eller behandling.

Disse mer sensitive spesialkategoriene av Personopplysninger inkluderer Personopplysninger som avslører rasemessig eller etniske opprinnelse, politiske oppfatninger, religiøs tro eller livssyn, eller fagforeningsmedlemskap, og behandling av genetiske data, biometriske data med formål om å foreta en unik identifisering av en fysisk person, data angående helse eller data angående en persons seksualliv eller seksuelle orientering.

Ytterligere rettslige grunnlag vil også kunne være tilgjengelig i det landet som du bort i, og vi vil også kunne basere oss på disse grunnlagene fra tid til annen.

Behandling av Personopplysninger knyttet til strafferettslige domfellelser og overtredelser er underlagt kravene i gjeldende lov.

Rettslige grunnlag for bruk av Personopplysninger

Når vi baserer oss på våre berettigede forretningsinteresser eller de berettigede interessene til en tredjepart for å rettferdiggjøre formålene med å bruke dine Personopplysninger, vil disse berettigede interessene angis i supplerende retningslinjer for personvern (som er skreddersydd for vår relasjon med deg når dette er nyttig for å gi deg et fullstendig bilde av hvordan vi innhenter og bruker Personopplysninger), men i alle tilfelle vil våre berettigede interesser vanligvis være:

 • oppfølgning av våre kommersielle aktiviteter og mål, eller de samme til en tredjepart (for eksempel gjennom direkte markedsføring);
 • overholdelse av gjeldende rettslige og reguleringsmessige forpliktelser, og veiledninger, standarder og retningslinjer for opptreden (for eksempel ved å utføre bakgrunnssjekker eller på andre måter forebygge, oppdage eller etterforske bedrageri eller hvitvasking av penger);
 • forbedring og utvikling av våre eller en tredjeparts forretningsoperasjoner og tjenestetilbud, eller de samme til en tredjepart;
 • beskyttelse av vår virksomhet, aksjonærene, ansatte og kunder, eller de samme for en tredjepart (for eksempel sørge for IT-nettverks- og informasjonssikkerhet, håndheve krav, inkludert gjeldsinnkreving); og
 • å analysere konkurransen i markedet for våre tjenester (for eksempel ved å gjennomføre undersøkelser, inkludert markedsundersøkelser).

Vi kan trenge å innhente, bruke og dele Personopplysninger i forbindelse med spørsmål av viktig offentlig interesse, for eksempel ved overholdelse av våre forpliktelser etter lover og reguleringer til bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering, og andre lover og reguleringer som retter seg mot å forebygge økonomisk kriminalitet. I disse tilfellene er det rettslige grunnlaget for vår bruk av Personopplysninger at bruken er nødvendig av hensyn til offentlig interesse. Ytterligere grunnlag vil også kunne gjelde avhengig av omstendighetene.

Sammendrag:

For å beskytte deg, vår virksomhet og tredjeparter vil vi kunne gjøre opptak av telefonsamtaler og overvåke kommunikasjon mellom oss.

I detalj:

Vi vil kunne gjøre opptak av telefonsamtaler med deg slik at vi kan:

 • forbedre standarden på tjenester vi leverer ved å gi våre medarbeidere tilbakemelding og opplæring;
 • adressere spørsmål, bekymringer eller klager;
 • forebygge, oppdage og etterforske kriminalitet, inkludert bedrageri og hvitvasking av penger, og analysere og styre annen kommersiell risiko; og.
 • overholde våre rettslige og reguleringsmessige forpliktelser.

I tillegg overvåker vi elektronisk kommunikasjon mellom oss (for eksempel e-poster) for å beskytte deg, vår virksomhet og IT-infrastruktur, og tredjeparter inkludert ved å:

 • identifisere og håndtere upassende kommunikasjon; og
 • se etter og fjerne datavirus, eller annen ondsinnet programvare, og løse andre informasjonssikkerhetsproblemer.

Sammendrag:

Vi vil beholde dine Personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for de formålene de er innhentet for og for å overholde gjeldende lov.

Avhengig av vår relasjon med deg, vil vi kunne beholde dine Personopplysninger i et antall år etter at vår relasjon er avsluttet.

I detalj:

Vi vil beholde Personopplysninger like lenge som det er nødvendig for de formålene de er innhentet for. Den nøyaktige perioden vil avhenge av formålet for at vi har dine opplysninger. I tillegg, som en regulert finansinstitusjon, omfattes vi av lover og reguleringer som fastsetter minsteperioder for lagring av Personopplysninger. Hvis det passer seg, vil vi gi deg mer informasjon for å gi deg et fullstendig bilde av hvordan vi samler inn og bruker dine Personopplysninger.

For eksempel:

 • Når vi lagrer Personopplysninger for å overholde en rettslig eller reguleringsmessig forpliktelse, vil vi lagre opplysningene minst så lenge som det kreves for å overholde forpliktelsen.
 • Når vi lagrer Personopplysninger for å levere et produkt eller en tjeneste (som en forsikringspolise og kravhåndtering), vil vi beholde opplysningene minst så lenge som vi leverer produktet eller tjenesten, og i et antall år etter utløpet av polisen og håndteringen av tilknyttede krav.

Antallet år varierer avhengig av arten av produktet eller tjenesten som leveres – for eksempel, for visse forsikringspoliser kan det være nødvendig å beholde Personopplysningene i flere år etter utløpet av polisen. Blant andre grunner beholder vi opplysningene for å svare på eventuelle forespørsler eller bekymringer som måtte fremsettes på et senere tidspunkt med hensyn til polisen eller håndteringen av et krav. Vanligvis vil lagringsperioden for forbruker forsikringsprodukter være 13 år.

For mer informasjon om hvor lenge vi lagrer dine Personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av informasjonen nedenfor (se avsnittet under «Hvem du skal kontakte angående dine Personopplysninger?»).

Sammendrag:

Du kan endre dine markedsføringspreferanser når som helst. Hvis du vil slutte å motta markedsføringsinformasjon fra oss, vennligst kontakt oss:

Databeskyttelsesansvarlig, AIG Europe S.A. ( Norsk filial)

Rosenkrantz gt 22,

Postboks 1588 Vika.

I detalj:

Vi vil jevnlig gi deg anledning til å fortelle oss om dine markedsføringspreferanser, inkludert i vår kommunikasjon til deg.

For å fortelle oss om dine markedsføringspreferanser, og for å endre dine preferanser hvis det kreves, kan du kontakte oss via e-post på: csg.norway@aig.com eller ved å skrive til: Databeskyttelsesansvarlig, AIG Europe S.A. (Norsk filial), Rosenkrantz gt 22, Postboks 1588 Vika.

I tillegg kan du også melde deg av mottak av markedsføringskommunikasjon som følger:

 • Mottak av e-post og tekstmeldinger fra oss: Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringseposter eller tekstmeldinger fra AIG, kan du også melde deg av mottak av disse markedsføringsrelaterte meldingene ved å klikke på lenken til «avmeld» som gis i hver e-postmelding, ved å følge stopp-instruksjonene i en tekstmelding, eller ved å kontakte oss ved hjelp av adressene over. 
 • Mottak av telefonoppringninger og brev i posten fra oss: Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføring via telefonoppringninger eller brev i posten fra AIG, kan du avmelde deg fra mottak av slik markedsføringskommunikasjon ved å kontakte oss ved hjelp av adressene ovenfor. Du vil også kunne kontakte reservasjonsregisteret mot telefonoppringninger i ditt land for å reservere deg på generelt grunnlag fra mottak av markedsføringshenvendelser på telefon. Dersom du er ført opp i et slikt reservasjonsregister, vil vi likevel kunne kontakte deg hvis du har gitt ditt samtykke.
 • Deling av dine Personopplysninger med våre konsernselskaper for deres markedsføringsformål: Med ditt samtykke vil vi kunne dele dine Personopplysninger med våre konsernselskaper for deres egne markedsføringsformål. Hvis du endrer oppfatning, vil du kunne avmelde deg fra denne delingen ved å kontakte oss ved hjelp av adressene over. 
 • Deling av dine Personopplysninger med utvalgte tredjepartspartnere for deres markedsføringsformål: Hvis du har gitt ditt samtykke vil vi kunne dele dine Personopplysninger med våre tredjepartspartnere for deres egne markedsføringsformål. Hvis du endrer oppfatning, kan du avmelde deg fra denne delingen ved å kontakte oss ved hjelp av adressene over.

Vi tar sikte på å rette oss etter dine avmeldingsanmodninger innen rimelig tid og i alle tilfelle innenfor enhver periode som følger av lov. Vennligst merk at hvis du avmelder deg som beskrevet ovenfor, vil vi ikke være i stand til å fjerne dine Personopplysninger fra databasene til tredjeparter som vi allerede har delt dine Personopplysninger med (dvs. de vi allerede har gitt dine Personopplysninger til på det tidspunkt vi svarer på din avmeldingsanmodning).

Vennligst også merk deg at hvis du avmelder deg fra å motta markedsføringshenvendelser fra oss, vil vi likevel kunne sende deg andre viktige tjeneste- og administrasjonsmeldinger knyttet til de tjenester vi leverer til deg, og du kan ikke avmelde deg fra disse tjeneste- og administrasjonsmeldingene.

Sammendrag:

Personer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har flere rettigheter i forbindelse med deres Personopplysninger. Disse rettighetene gjelder kun under visse omstendigheter og er underlagt visse unntak. Disse rettighetene inkluderer en rett til å be om kopi av de Personopplysningene vi har om deg.

Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, ta kontakt med oss ved hjelp av detaljene nedenfor (se avsnittet under «Hvem skal du kontakte angående dine Personopplysninger?

I detalj:

Det følgende er et sammendrag av de personvernrettighetene som er tilgjengelig for personer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i forbindelse med deres Personopplysninger. Disse rettighetene vil kunne gjelde kun under visse omstendigheter og er underlagt visse rettslige unntak.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt med oss ved hjelp av informasjonen nedenfor (se avsnittet under «Hvem skal du kontakte angående dine Personopplysninger?»).

Beskrivelse

Når gjelder denne retten?

Rett til tilgang på Personopplysninger

 

Du har rett til å motta en kopi av de Personopplysningene vi har om deg og informasjon om hvordan vi bruker dem.

 

Denne retten gjelder til enhver tid når vi har dine Personopplysninger (underlagt visse unntak).

Rett til å korrigere Personopplysninger

 

Du har rett til å be oss korrigere de Personopplysningene vi har om deg når de er feilaktige eller ufullstendige.

Denne retten gjelder til enhver tid når vi har dine Personopplysninger (underlagt visse unntak).

Rett til sletting av Personopplysninger

 

Denne retten blir noen ganger kalt «retten til å bli glemt». Denne retten lar deg be om at dine Personopplysninger blir slettet eller fjernet fra våre systemer og registre. Denne retten gjelder imidlertid bare under visse omstendigheter.

Eksempler på når denne retten gjelder for Personopplysninger vi har, inkluderer (underlagt visse unntak):

 • når vi ikke lenger har behov for Personopplysningene for det formål vi innhentet dem for;
 • hvis du trekker tilbake samtykket til vår bruk av dine opplysninger og ingen andre rettslige grunnlag støtter vår fortsatte bruk av dine opplysninger;
 • hvis du kommer med innvendinger til den måten vi bruker dine opplysninger og vi ikke har noen overstyrende grunner til å fortsette å bruke dem;
 • hvis vi har brukt dine Personopplysninger ulovlig; og
 • hvis Personopplysningene må slettes for å være i overensstemmelse med loven.

Rett til å begrense behandling av Personopplysninger

 

Du har rett til å be om at vi suspenderer vår bruk av dine Personopplysninger. Denne retten gjelder imidlertid bare under visse omstendigheter.

 

Når vi suspenderer vår bruk av dine Personopplysninger, har vi fremdeles rett til å lagre dine Personopplysninger, men enhver annen bruk av opplysningene under suspenderingen vil kreve ditt samtykke, underlagt visse unntak.

 

Du kan utøve denne retten hvis:

 • du mener at de Personopplysningene vi har om deg ikke er nøyaktige, men dette gjelder kun for en tidsperiode som gjør det mulig for oss å vurdere om dine Personopplysninger faktisk er unøyaktige;
 • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av dine Personopplysninger og i stedet ber om begrensning på bruken av dem;
 • vi ikke lenger trenger Personopplysningene for de formål vi hittil har brukt dem for, men Personopplysningene kreves av deg i forbindelse med rettslige krav; eller
 • du har kommet med innvendinger til vår behandling av Personopplysningene og vi vurderer om våre grunner for behandling overstyrer din innvending.

 

Rett til dataoverføring

 

Denne retten gjør det mulig for deg å få dine Personopplysninger i et format som legger til rette for at du kan overføre disse Personopplysningene til en annen organisasjon. Denne retten gjelder imidlertid bare under visse omstendigheter.

 

Du vil kunne ha rett til å få dine Personopplysninger overført fra oss direkte til den andre organisasjonen, hvis dette er teknisk mulig.

Denne retten vil kun gjelde:

 

 • for Personopplysninger du har gitt til oss;

 

 • når vi har rettferdiggjort vår bruk av dine Personopplysninger basert på:

o    ditt samtykke; eller

o    vår oppfyllelse av en kontrakt med deg; og

 

 • hvis vår bruk av dine Personopplysninger foregår gjennom elektroniske midler.

 

Rett til å komme med innvendinger til behandling av Personopplysninger

 

Du har under visse omstendigheter rett til å komme med innvendinger til vår bruk av dine Personopplysninger.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan komme med innvendinger til vår bruk av dine Personopplysninger når du har grunner relatert til din særlige situasjon og det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å bruke dine Personopplysninger er våre (eller en tredjeparts) berettigede interesser.

 

Vi kan imidlertid fortsette å bruke dine Personopplysninger, til tross for dine innvendinger, når det foreligger tvingende legitime grunner til å gjøre det eller vi har behov for å bruke dine Personopplysninger i forbindelse med eventuelle rettslige krav.

 

Denne retten er annerledes når den gjelder direkte markedsføring og du kan lese om hvordan du utøver din rett til å avmelde deg fra å motta direkte markedsføring i avsnittet «Hvordan kan du fortelle oss om dine markedsføringspreferanser?» i disse Retningslinjer for personvern.

 

 

Du kan også når som helst komme med innvendinger til bruken av dine Personopplysninger for direkte markedsføring (inkludert profilering i forbindelse med direkte markedsføring).

 

Rettigheter knyttet til automatiserte avgjørelser og profilering

 

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som er utelukkende basert på automatisert behandling (uten menneskelig involvering) når denne avgjørelsen har rettsvirkning eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg. Denne retten gjelder imidlertid bare under visse omstendigheter.

 

 

Denne retten gjelder ikke hvis:

 

 • vi har behov for å foreta den automatiserte beslutningen for å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg;
 • loven har gitt oss anledning til å foreta den automatiserte beslutningen; eller
 • du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til at beslutningen blir tatt på denne måten ved bruk av dine Personopplysninger.

 

Rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av Personopplysninger

 

Når vi har basert oss på ditt samtykke til å behandle dine Personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket.

 

Denne retten gjelder bare når vi behandler Personopplysninger basert på ditt samtykke.

Rett til å klage til Datatilsynet

 

Hvis du mener at vi har behandlet dine Personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med personvernloven, kan du fremme en klage til Datatilsynet. Hvis du bor eller arbeider i et EØS-land, kan du klage til reguleringsmyndigheten i denne staten.

 

Denne retten gjelder når som helst.

Rett til å gi instruksjoner angående håndteringen av dine Personopplysninger etter din død (kun når en slik rett gjelder etter gjeldende lov)

 

Du kan ha rett til å informere oss om instruksjoner om hvordan vi skal håndtere Personopplysningene vi har om deg etter din død.

Denne retten gjelder til enhver tid når vi har dine Personopplysninger (kun når en slik rett gjelder etter gjeldende lov).

Sammendrag:

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående den måten dine Personopplysninger blir brukt av oss, kan du kontakte oss via e-post eller post.

I detalj:

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående den måten dine Personopplysninger blir brukt av oss, kan du kontakte oss via e-post eller post ved hjelp av informasjonen nedenfor.

e-post: databeskyttelse.no@aig.com

post: Databeskyttelsesansvarlig, AIG Europe S.A. (Norsk filial), Rosenkrantz gt 22, Postboks 1588 Vika.

Sammendrag:

I tillegg til Personopplysninger, kan vi innhente annen informasjon om din bruk av AIG Digitale tjenester og de enhetene du bruker for å samhandle med oss, hvor du kanskje ikke er identifiserbar, inkludert:

 • informasjon fra nettleser og elektroniske enheter;
 • bruksdata for apper;
 • informasjon innhentet gjennom informasjonskapsler, pikseltagger og andre teknologier;
 • demografisk informasjon; og
 • aggregerte data.

I detalj:

Bruker- og enhetsinformasjon blir innhentet når du bruker AIG Digitale tjenester. Denne informasjon vil ikke nødvendigvis avsløre din spesifikke identitet og er derfor ikke nødvendigvis Personopplysninger som anvendes slik det er beskrevet i tidligere avsnitt av disse Retningslinjer for personvern.

Eksempler på denne typen bruker- og enhetsinformasjon er: 

 • informasjon fra nettleser og elektroniske enheter;
 • bruksdata for apper;
 • informasjon innhentet gjennom informasjonskapsler, pikseltagger og andre teknologier;
 • demografisk informasjon; og
 • data gruppert sammen slik at det ikke er mulig å koble dataene til en bestemt person, også kalt aggregerte data.

Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører vil kunne innhente bruker- og enhetsinformasjon på mange forskjellige måter når du bruker AIG Digitale tjenester, inkludert:

Metode for datainnhenting

 

Eksempler

Gjennom din nettleser eller elektroniske enhet

Enkelte opplysninger innhentes av de fleste nettsider eller automatisk gjennom din elektroniske enhet, som din IP-adresse (dvs. din datamaskins adresse på internett), skjermoppløsning, type og versjon av operativsystem (Windows eller Mac), type og versjon av nettleser, den elektroniske enhetens produsent og modell, språk, tidspunkt for besøk, sider som ble besøkt, og navnet og versjonen på de AIG Digitale tjenester (som Appen) du bruker. Vi bruker disse opplysningene for å sikre at AIG Digitale tjenester fungerer ordentlig.

Gjennom din bruk av en App

Når du laster ned og bruker en App, vil vi og vår tjenesteleverandør kunne spore og innhente bruksdata for Appen, som hvilken dato og klokkeslett Appen på din elektroniske enhet får tilgang til våre servere og hvilke opplysninger og filer som er blitt lastet ned til Appen basert på ditt enhetsnummer.

Bruk av informasjonskapsler og internettsporing

Vi vil kunne bruke informasjonskapsler og andre verktøy for internettsporing (med ditt samtykke når gjeldende lov krever det).

Informasjonskapsler er biter av informasjon som lagres direkte på enheten du bruker. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne din enhet og innhente opplysninger som nettlesertype, tid tilbrakt på AIG Digitale tjenester, sider besøkt, språkpreferanser og relevant landnettside. Vi vil kunne bruke opplysningene for sikkerhetsformål, for å legge til rette for navigering, for å vise frem informasjon mer effektivt, og for å individualisere din opplevelse med å bruke AIG Digitale tjenester. I tillegg vil vi kunne bruke opplysningene for å samle statistiske opplysninger om bruken av AIG Digitale tjenester for å forstå hvordan de blir brukt, for kontinuerlig å forbedre deres design og funksjonalitet, og for å løse spørsmål om dem. Informasjonskapsler gjør det videre mulig for oss å presentere annonser eller tilbud som appellerer mer til deg. Vi vil også kunne bruke informasjonskapsler for å spore din respons på våre annonser og vi vil kunne bruke informasjonskapsler eller andre filer for å spore din bruk av andre nettsider.

Du kan nekte å godta de informasjonskapslene vi bruker ved å justere dine nettleserinnstillinger. Men hvis du ikke godtar disse informasjonskapslene, vil du kunne oppleve noen vanskeligheter i din bruk av Nettsiden og enkelte online-produkter. Vi reagerer ikke på at du ikke godtar informasjonskapsler.

Tredjeparter vil kunne innhente opplysninger om din bruk av AIG Digitale tjenester og din bruk av andre nettsider eller online-tjenester.

For mer detaljert informasjon om de informasjonskapslene vi bruker på vår nettside, se nedenfor.

Bruk av piksel-tagger, skjulte sporingsbilder, klare GIF-er eller andre tilsvarende teknologier

Vi vil kunne bruke piksel-tagger, skulte sporingsbilder, klare GIF-er og andre tilsvarende teknologier med ditt samtykke (når gjeldende lov krever det).

Disse vil kunne brukes i forbindelse med enkelte AIG Digitale tjenester og HTML-formaterte e-postmeldinger for blant annet å spore handlingene til brukere av AIG Digitale tjenester og e-postmottakere, måle hvor vellykket våre markedsføringskampanjer er og sammenstille statistikk om bruken av AIG Digitale tjenester og responsrater.

Vi vil kunne bruke interessebaserte leverandører av annonsetjenester for å skreddersy, målrette, levere og rapportere om AIG-annonser som fremsatt over nettet og mobile applikasjoner, basert på informasjon knyttet til vår samhandling offline med deg, vår samhandling online med deg (på noen av dine enheter) og informasjon mottatt fra tredjeparter. For å gjøre dette vil disse tjenesteleverandørene kunne bruke informasjonskapsler, piksel-tagger og andre teknologier for å innhente opplysninger om dine og andre brukeres bruk av AIG Digitale tjenester og tredjepartsnettsider og mobile applikasjoner. De vil også kunne bruke disse teknologiene sammen med informasjon de samler inn om din internettbruk, for å gjenkjenne deg gjennom de ulike enhetene du bruker, som en mobiltelefon og en bærbar datamaskin. Våre tjenesteleverandører vil også kunne matche Personopplysninger vi leverer til dem med din IP-adresse og fremsette AIG-annonser til deg over nettet, basert på din IP-adresse. Hvis du vil avmelde deg fra at dine opplysninger blir bukt for disse formålene, besøk de selvbetjente sidene for avmelding på www.aboutads.info/choices/ eller www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp for å avmelde deg i arbeidsflate og mobile nettlesere på den særskilte enheten du bruker for å få tilgang til avmeldingsalternativene. Last ned AppChoices-appen på www.aboutads.info/appchoices for å avmelde deg i mobile applikasjoner.

Fysisk lokasjon

Med forbehold for gjeldende lov (og ditt samtykke når gjeldende lov krever det), vil vi kunne innhente den fysiske lokasjonen til din elektroniske enhet ved for eksempel å bruke signaler fra satellitter, mobiltelefontårn eller WiFi. Vi vil kunne bruke din enhets fysiske lokasjon for å gi deg personlig tilrettelagte lokasjonsbaserte tjenester og innhold.

Med forbehold for dine markedsføringspreferanser og gjeldende lov, vil vi også kunne dele din enhets fysiske lokasjon, kombinert med informasjon om hvilke annonser du har sett og andre opplysninger vi innhenter, sammen med våre markedsføringspartnere for å sette dem i stand til å gi deg mer personlig tilrettelagt innhold og for å studere effektiviteten av annonsekampanjer.

I enkelte tilfeller vil det være mulig for deg å tillate eller nekte slik bruk og/eller deling av din enhets lokasjon, men hvis du velger å nekte slik bruk og/eller deling, kan det være at vi og/eller våre markedsføringspartnere ikke vil være i stand til å gi deg tilrettelagte individualiserte tjenester og innhold.

I tillegg vil vi kunne innhente den nøyaktige geolokasjonen til enheten din når du bruker våre mobile applikasjoner for reisetjenester eller andre hjelpetjenester. I forbindelse med levering av reisetjenester eller andre hjelpetjenester, vil vi kunne dele din enhets nøyaktige geolokasjonsopplysninger sammen med våre klienter og andre enheter som vi samarbeider med. Du vil kunne avmelde deg fra vår innhenting og deling av nøyaktige geolokasjonsopplysninger ved å slette den mobile applikasjonen fra enheten din, ved å deaktivere den mobile applikasjonens tilgang til lokasjonstjenester gjennom det tillatelsessystemet som brukes av din enhets operativsystem, eller ved å følge eventuelle ytterligere avmeldingsinstruksjoner som gis i den personvernerklæringen som er tilgjengelig i den mobile applikasjonen.

Under enkelte omstendigheter vil fysiske lokasjonsopplysninger kunne bli dine Personopplysninger hvis det er mulig å identifisere deg i relasjon til de fysiske lokasjonsopplysningene. I slike tilfeller vil de fysiske lokasjonsopplysningene bli håndtert som Personopplysninger slik det beskrives i tidligere avsnitt av disse Retningslinjer for personvern.

Bruk av opplysninger gitt av deg

Noen opplysninger (for eksempel din lokasjon eller foretrukne former for kommunikasjon) blir innsamlet når du frivillig oppgir dem. Med mindre de kombineres med Personopplysninger, vil disse opplysningene ikke identifisere deg personlig. 

Ved å sammenstille opplysninger

Vi vil kunne sammenstille opplysninger slik at de ikke knytter seg til en bestemt person, dvs. samle sammen, og bruke disse opplysningene (for eksempel vil vi kunne samle sammen opplysninger for å beregne hvor mange prosent av våre brukere som har et bestemt retningsnummer for telefon).

Vennligst merk deg at når bruker- og enhetsinformasjon ikke er Personopplysninger, vil vi kunne bruke og dele disse opplysningene for hvilke som helst formål i den utstrekning loven tillater det. Hvis vi er forpliktet til å behandle bruker- og enhetsinformasjon som Personopplysninger etter gjeldende lov, eller hvis vi kombinerer bruker- og enhetsinformasjon med identifiserbare Personopplysninger, så kan vi i tillegg til de anvendelsene som er opplistet i dette avsnitt, bruke og dele bruker- og enhetsinformasjon for alle de formål som vi bruker og deler Personopplysninger for.

Sammendrag:

Informasjonskapsler er biter av informasjon som lagres direkte på den enheten du bruker.

Vi bruker flere ulike informasjonskapsler og sporingsteknikker på vår nettside. Informasjonskapslene hjelper oss, blant annet, med å forstå brukeratferd, å få Nettsiden vår til å fungere bedre og med å målrette internettannonsering.

I detalj:

De informasjonskapslene vi bruker på vår nettside er følgende:

Du kan nekte å godta de informasjonskapslene vi bruker ved å justere dine nettleserinnstillinger. Hvis du imidlertid ikke godtar alle informasjonskapslene på Nettsiden, vil du kunne oppleve enkelte vanskeligheter i din bruk av Nettsiden og noen online-produkter.

I tillegg til de informasjonskapslene som nevnes over, vil informasjonskapsler også kunne plasseres på din elektroniske enhet når du åpner e-poster vi sender deg. Vi bruker disse e-postene for å spore effektiviteten av vår annonsering.

Sammendrag:

Vi er ikke ansvarlig for den praksis innen personvern, informasjon eller andre forhold som utøves av noen tredjeparter, herunder tredjepart som driver nettsider eller tjenester som AIG Digitale tjenester har lenke til.

I detalj:

Disse Retningslinjer for personvern tar ikke for seg, og vi er ikke ansvarlig for, praksis innen personvern, informasjonsbehandling eller andre forhold for noen tredjeparter, inkludert eventuelle tredjeparter som driver nettsider eller tjenester som AIG Digitale tjenester har lenke til. Inkludering av en lenke på AIG Digitale tjenester innebærer ikke støtte av den lenkede nettsiden eller tjenesten fra vår side eller fra våre konsernselskaper. 

Vennligst merk deg at vi ikke er ansvarlig for retningslinjene og rutinene for innsamling, bruk og offentliggjøring (inkludert informasjonssikkerhetsrutinene) til andre organisasjoner, som Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® eller noen annen applikasjonsutvikler, applikasjonsleverandør, plattformleverandør for sosiale medier, operativsystemleverandør, leverandør av trådløse tjenester eller produsent av elektroniske enheter, inkludert hvilke som helst Personopplysninger du offentliggjør til andre organisasjoner gjennom eller i forbindelse med AIG Digitale tjenester.

Sammendrag:

Disse Retningslinjer for personvern ble sist oppdatert den 25/03/2018. Vi vil kunne revidere disse retningslinjene og foreta endringer fra tid til annen.

I detalj:

Disse Retningslinjer for personvern ble sist oppdatert den 25/03/2018.

Vi reviderer disse Retningslinjer for personvern regelmessig og forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst for å ta høyde for endringer i våre forretningsaktiviteter, rettslige krav, og den måten vi behandler Personopplysningene. Vi vil legge ut oppdateringer på denne Nettsiden, og når det passer, vil vi gi rimelig varsel om eventuelle endringer.