Skip Navigation?
 


Om AIG

American International Group, Inc. (AIG) er et av verdens ledende forsikringsselskaper med kunder i over 80 land. AIG forsikrer bedrifter og privatpersoner over hele verden mot skade gjennom et av bransjens mest omfattende skadeforsikringsnettverk. I tillegg er AIG en ledende tilbyder av livs- og pensjonsforsikringer i USA. AIG-aksjen er notert på børsene i New York og Tokyo. AIG er varemerkenavnet for den globale skade-, livs- og pensjonsforsikringsvirksomheten til American International Group, Inc. Du finner mer informasjon på nettstedet vårt: www.aig.com.

Forsikringsprodukter og tjenester tegnes og tilbys av datterselskaper eller tilknyttede selskaper i American International Group, Inc. I Europa er den viktigste forsikringsgiveren AIG Europe S.A. Alle produkter og tjenester er ikke alltid tilgjengelige i alle land, og forsikringsdekningen bestemmes av vilkårene i forsikringspolisen eller forsikringsavtalen. Enkelte produkter og tjenester kan leveres av uavhengige tredjeparter. Forsikringsprodukter kan distribueres av tilknyttede selskaper eller uavhengige samarbeidspartnere.

AIG i Norge
I Norge tilbyr AIG forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet. Vi forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. Vårt kontor ligger i Oslo, og har 40 ansatte.

AIG etablerte sin virksomhet i Norge i 1986, og vi har i over 30 år utviklet våre produkter i takt med trendene, for å møte forsikringsbehovet i næringslivet.  

Agentregister

Nedenfor følger en oversikt over forsikringsagenter som er registrert hos oss. Registeret er gjenstand for løpende oppdaterting.  

Foretak

Bank Norwegian

Norsk Forsikring AS

RIF Forsikringsservice AS

SMB Tjenester AS

Virke Forsikring AS

Brightstar Insurance Service

Protector Forsikring ASA

Org.nr

991 455 671

987 516 976

984 106 777

968 290 983

989 885 359

917 900 094

985 279 721

Daglig leder

Tine Wollebekk

Jan Syrstad

Clas Svanteson

Merete Jünge

Marit Lorentzen Lund

Arne Hvidsten

Sverre Bjerkli

Oppdatert pr 25.05.2018