Skip Navigation?
 


Om AIG

American International Group, Inc. (AIG) er et av verdens ledende forsikringsselskaper med kunder i over 100 land. AIG forsikrer bedrifter og privatpersoner over hele verden mot skade gjennom et av bransjens mest omfattende skadeforsikringsnettverk. I tillegg er AIG en ledende tilbyder av livs- og pensjonsforsikringer i USA. AIG-aksjen er notert på børsene i New York og Tokyo. AIG er varemerkenavnet for den globale skade-, livs- og pensjonsforsikringsvirksomheten til American International Group, Inc. Du finner mer informasjon på nettstedet vårt: www.aig.com.

Forsikringsprodukter og tjenester tegnes og tilbys av datterselskaper eller tilknyttede selskaper i American International Group, Inc. I Europa er den viktigste forsikringsgiveren AIG Europe Limited. Alle produkter og tjenester er ikke alltid tilgjengelige i alle land, og forsikringsdekningen bestemmes av vilkårene i forsikringspolisen eller forsikringsavtalen. Enkelte produkter og tjenester kan leveres av uavhengige tredjeparter. Forsikringsprodukter kan distribueres av tilknyttede selskaper eller uavhengige samarbeidspartnere.

AIG i Norge
I Norge tilbyr AIG Europe Limited forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet. Vi forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. Vårt kontor ligger i Oslo, og har ca 50 ansatte.

AIG etablerte sin virksomhet i Norge i 1985, og i over 25 år har vi utviklet produktene våres i takt med trendene for å møte næringslivet sitt forsikringsbehov. I dag har vi en av markedets brede produktspekter innen næringslivsforsikringer. I tillegg til en rekke type forsikringer rettet mot bedriftsmarkedet, tilbyr vi reiseforsikring til privatmarkedet. 

Agentregister [.pdf]