Skip Navigation?
 

Våre samarbeidspartnere

ANSA 

AIG har i samarbeid med ANSA utarbeidet en forsikringspakke for studenter i utlandet. ANSA Studentforsikring har dekning for blant annet medisinske utgifter i studielandet, innboforsikring, reisegods, hjemtransport og privatansvar.

For mer informasjon eller kjøp av, se www.ansa.no/forsikring/
    
Norsk Forsikring

AIG samarbeider med Norsk Forsikring og kan tilby kombinerte forsikringsløsninger for både individuelle risikoer og til porteføljer. Norsk Forsikring har lokal kompetanse innen skadeforsikring og personalforsikring. Forsikringsproduktene egner seg for SME og SMB markedet. Typiske produkter i en kombinert forsikringsløsning kan være ting-, avbrudd- og ansvarsforsikring, samt styreansvar, kriminalitet, yrkesskade, ulykke og reise.

For mer informasjon om Norsk Forsikring, se www.norskforsikring.no