Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Reseförsäkring för anställda i Santander Consumer Bank?

Som anställd i Santander Consumer Bank är du från 01.02.2022 försäkrad av koncernens reseförsäkringsprogram hos AIG. Programmet omfattar både tjänsteresor och privatresor. Försäkringen omfattar alla anställda inklusive sambo, äkta make/maka och partner och hemmavarande barn upp till 21 års ålder. Den gäller för resor i hela världen upp till 365 dagar på tjänsteresa och upp till 100 dagar på privatresa.

Fordelen med AIG

AIGs Reseförsäkring för anställda i Santander Consumer Bank

Ersättning ges för medicinska behandlingsutgifter och assistans på resan. 

Ersättning ges för kostnader i samband med avbeställning och reseavbrott.

  • Ersättning förlust och skada på ditt personliga resgods.
  • Försenat bagage – ingen karenstid vid privatresa.

  • Försäkringen omfattar rese- och övernattningskostnader när researrangörens inte kan följa reseplanen på grund av väderförhållanden, tekniskt fel eller trafikolycka med ett offentligt transportmedel.
  • Utgifter för nödvändiga inköp av kläder och toalettartiklar ersätts om bagaget är mer än 2 timmar försenat.

Reseförsäkringer omfattar det rättsliga ersättningsanspråket som du som privatperson kan ådra dig under en resa.

Försäkringen ersätter kostnader för juridiskt ombud om du i egenskap av privatperson är part i en tvist som uppstår under en resa. 

AIG Travel Assistance App – Enkel och snabb tillgång till assistans och reseråd

Med AIG Travel Assitance App får du som anställd tillgång nyttig information och till flera användbara funktioner som kan användas före, under och efter en resa då du är försäkrag av AIG. Appen kan laddas ner gratis via App Store eller Google Play. 

Några av fördelarna med vår reseapp:

  • Ditt elektroniska resekort med försäkringsnumme
  • Cityguider
  • Hjälpknapp för ögonblicklig assistans
  • Anmäl skada via appen
  • Alla nödvändiga telefonummer som du behöver för att få hjälp på resan
  • Check in funktion

Appen kan också laddas ner av make/maka, sambo, partner och barn. 

Les mer om vår Travel Assistance App her

PDF file - 657 KB