Gå til hovedinnhold

Hvorfor velge AIGs Reise forsikring for ansatte i Santander Consumer Bank?

Som ansatt i Satander Consumer Bank er du fra 01.02.2022 omfattet av konsernets reiseforsikringsprogram i AIG  som omfatter tjenest- og fritidsreiser. Forsikringen gjelder alle ansatte inkludert samboer/ektefelle/partner og hjemmeboende barn inntil 21 år, og den gjelder for reiser i hele verden med varighet opp til 100 dager på fritidsreiser.

Fordelen med AIG

AIGs Reiseforsikring for ansatte i Santander Consumer Bank

Gir dekning for medisinske behandlingsutgifter og assistanse på reise.

Dekker kostnader i forbindelse med avbestilling og avbrudd. 

  • Dekker tap og skade på ditt personlige reisegods.
  • Forsinket bagasje - Ingen karenstid på ferie/fritidsreise.

  • Forsikringen dekker reise- og overnattingsutgifter når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av værforhold, tekniske feil eller trafikkuhell med et offentlig transportmiddel.
  • Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn 2 timer forsinket.

Reiseforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser.

Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under reise.

AIG Travel Assistance App - Enkel og rask tilgang til assistanse og råd

Med AIG Travel Assistance App får du som ansatt tilgang til flere nyttige verktøy som kan benyttes både før, under og etter en reise med reiseforsikring fra AIG. App'en kan lastes ned gratis både fra App Store og Google Play. Noen av fordelene du finner i vår reise-app:

  • Ditt elektroniske reisekort med forsikringsavtalenummer
  • Cityguider
  • Øyeblikkelig hjelp knapp
  • Meld skade
  • Alle nødvendig telefonnummer du trenger for å få assistanse.
  • Check in funksjon

Les mer om vår Travel Assistance App her

PDF file - 657 KB