Transportforsikring

Transportforsikring

Transportforsikringen dekker varer under transport fra et sted til et annet, speditøransvar og maritimt ansvar i hele verden.

AIGs forsikringsløsning er meget konkurransedyktig, gir bred dekning og er en fleksibel forsikringsløsning.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker:

Kostnader ved fysisk skade eller tap av en vare under transport eller lagring.

Produktfordeler

  • Global dekning, med lokale poliser på lokalt språk.
  • Skreddersydde forsikringsløsninger.
  • Globalt nettverk som egner seg for komplekse multinasjonale forsikringsprogram. AIG har blant annet egne risikoingeniører i vekstområdene India og Kina som kan benyttes til rådgivning.
  • Tilgang til spesialister innen skadeforebyggende tiltak, som blant annet analyserer risikoen og gir rådgivning.

Målgruppe

  • Store internasjonale virksomheter, speditører og transportøre
  • Tunge industriselskaper og prosjekter
  • Virksomheter med ekstraordinær lagring
  • Terminaloperatører og havnemyndigheter
  • Reparasjonsverft