Luftfartsforsikring

Luftfartsforsikring

AIGs luftfartsforsikring dekker dine behov innen forsikring og risikohåndtering for alle typer fly-, luftfarts-, og romfartsselskaper.

Med mer enn 60 års erfaring er AIG markedsleder i alle segmenter, samt har stor teknisk ekspertise og global erfaring innen behandling av alle typer skader.

Hva forsikringen omfatter

  • Ansvarsforsikring for flyselskapene.
  • Skade på selve flyet (tredjemann/kasko).
  • Flyplasser og produkter.
  • Ansvarsforsikring ved krig og terror.

Produktfordeler

Høy kapasitet i alle segmenter. Opptil $ 450 millioner for enkelthendelser og $ 80 millioner for verdien til en flymaskin (flyskroget).

Bred global erfaring innen luftfartsforsikring.

Eget team med erfarne underwritere som håndterer luftfart.

Vi kan tilby en rekke skreddersydde løsninger til en bred kundegruppe, fra produsenter av enkeltkomponenter til lokale og større flyplassaktører og serviceselskap.

Målgruppe

Produsenter av fly- og romfartsprodukter
Flyplassoperatører
Bakkemannskap
Flyselskap
Generell luftfart