Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

AIGs ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. De tradisjonelle unntakene for skader i sammenheng med sportsaktiviteter, terror, jordskjelv og krigsrisiko er fjernet.

Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer. I tillegg sikrer ulykkesforsikringen de ansatte enten det er en ulykke på arbeidsplassen, i hjemmet eller på reise.

Hva forsikringen omfatter

Ulykkesforsikring dekker:

 • Varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av en ulykke
 • Medisinske behandlingsutgifter
 • Erstatning til etterlatte barn
 • Personlige eiendeler ved sykehusopphold

Gjennom de ulike tilleggsdekningen ivaretas både de ansatte og bedriften enda bedre om ved en ulykke. Vår ulykkesforsikring har følgende tilleggsdekninger;

 • Søk- og redningstjenester
 • Psykologisk førstehjelp
 • Ombygging av bolig
 • Sykehuspenger
 • Benbrudd og brannskader
 • Taxi til/fra arbeid/behandlinger
 • Rekrutteringskostnader
 • Tilpasning av arbeidsplassen

Produktfordeler

Ulykkesforsikring har mange produktfordeler for både bedriften og den ansatte;

Færre unntak
Ulykkesforsikring har fjernet de vanlige unntakene som blant annet skader i sammenheng med sportsaktiviteter, terror, jordskjelv eller krigsrisiko.

Omfattende dekning
Omfattende ulykkesforsikring som dekker dine personlige eiendeler ved innleggelse på sykehus, livsvarig medisinsk invaliditet, dødsfall og erstatning til etterlatte barn. 

Tilleggsdekninger
Tilleggsdekningen sørger for at bedriften og de ansatte en bredere dekning, og ivareta deres behov.

Skadebehandling
Profesjonell skadeavdeling med høyt servicenivå, bred erfaring og effektiv skadebehandling.

Målgruppe

Bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransjer og sektorer.

Medlemmer og ansatte i organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner.