Forsikring for utstasjonerte

Ønsker du mer informasjon om forsikring for utstasjonerte?

Forsikring for utstasjonerte (Expat)

Vår forsikring for utstasjonerte er et fleksibelt og kostnadseffektivt forsikringsprogram, og inkluderer et bredt spekter av dekninger og tjenester.

Forsikringsløsningen sørger for at både de ansatte og familiens behov for forsikringer og helsetjeneseter er ivaretatt, mens de er utstasjonert.

Forsikring for utstasjonerte

Forsikringen dekker blant annet:

Medisinske behandlingsutgifter
Dekning på inntil 16 millioner kroner pr år for medisinske utgifter.

Medisinsk assistanse
Dekningen inkluderer medisinsk assistanse per telefon, Second Opinion, destinasjonsguider og assistanse i nødssituasjoner over hele verden.

Politisk evakuering

Forsikringen dekker kostnader til evakuering grunnet politiske årsaker.

Ansvarsforsikring

Sikrer den utstasjonerte mot ansvar for skader som kan oppstå i det daglige liv.

Rettshjelp

Dekning for utgifter til juridisk bistand.

Tilgjengelige tilleggdekninger:

Tannpleie og utgifter til øyelege 
Ulykkesforsikring  
Løsøre 
Reiseforsikring

Produktfordeler

  • Fleksible og kostnadseffektiv forsikringsløsning som sikrer at den utstasjonerte og deres families behov for forsikringer og helsetjenester blir ivaretatt.
  • Forsikringen for den utstasjonerte og familie har en omfattende grunndekning som blant annet inkluderer medisinske utgifter, politisk evakuering, ansvarsforsikring og rettshjelp.
  • Tilgang til et døgnåpent flerspråklig kundesenter, Dette sikrer til enhver tid lett tilgang til informasjonen om forsikringsavtalen, skadeinformasjon, medisinske nettverket og annen nyttig informasjon.
  • Fritt sykehusvalg og full erstatning for enkeltrom.
  • Globalt nettverk av sykehus og avtale med sykehusene om direkte fakturering. 
  • Assistanse døgnet rundt, hele året, inkludert gratis medisinsk rådgivning over telefonen, second opinion og landguider.

Målgruppe

Forsikringen for utstasjonerte kan benyttes til ansatte og deres nærmeste familie i hele verden, og egner seg for;

  • Bedrifter innenfor EU/EØS.
  • Bedrifter med 3 eller flere ansatte som er utestasjonerte
  • Aldersgrensen for innmelding er 65 år (dekningen gjelder inntil sikrede fyller 75 år).
  • Forsikringsløsningen for utstasjonerte kan tegnes for både medlemmer og ikke-medlemmer av Norsk Folketrygd.