Globale forsikringsløsninger

Globale forsikringsløsninger

AIG er en verdensledende tilbyder av forsikringer til multinasjonale kunder, med bransjens største egne globale nettverk. Et riktig multinasjonalt forsikringsprogram sikrer at virksomheten etterlever de lokale lover og regler til enhver tid.

Med vår lange erfaring og globale tilstedeværelse kan vi tilby forsikringsløsninger til internasjonale virksomheter av alle størrelser.

Dedikerte team på tvers av landegrensene sørger for at du har kun et kontaktpunkt og tilgang til oppdatert informasjon om multinasjonale forsikringsløsninger, samt gjeldende lokal lovgivning.

Hva forsikringen omfatter

Et multinasjonalt forsikringsprogram med skreddersydde dekninger sikrer virksomhetens behov på alle lokasjoner. Eksempler på forsikringer som kan inkluderes er:

Bedrifts- og produktansvar

Ting- og avbrudd

Energi

Miljø

Reise- og ulykke

Produktfordeler

  • Multinasjonale forsikringsprogram i hele verden for alle typer kommersielle områder, inkludert reise- og ulykkeforsikringer.
  • Løsningsorienterte og fleksible forsikringsløsninger, gjennom et unikt globalt system som sørger for enhetlig poliseutstedelse i vårt nettverk.
  • Globalt nettverk med dedikerte skadebehandlere som støttes av det anerkjente skaderapporteringssystemet (IntelliRisk).
  • Tilgang til et sammensatt multinasjonalt forsikringsprogram, som til enhver tid gir tilgang til oppdatert informasjon om gjeldende juridiske og lokale krav.

Målgruppe

  • Multinasjonale selskaper av alle typer, uavhengig av bransje og sektorstørrelse. Dette inkludert finansielle institusjoner.
  • Selskaper som etablerer kontorer i utlandet.
  • Captiver og risikostyrte forsikringsprogram.
  • Regulerte sektorer som krever utstedelser av lokale poliser.