WebSafe forsikring

WebSafe forsikring

WebSafe forsikring er en fremtidsrettet forsikring, som møter et stadig økende behov i samfunnet, som følge av den stigende bruken av internett og risikoen som medfølger.

AIGs WebSafe forsikring hjelper deg eller dine nærmeste med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett.

Hva forsikringen omfatter

Websafe forsikring dekker:

  • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt. 
  • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett som medlemmer av den faste husstand uforvarende har utført mot utenforstående personer med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt. 
  • Kostnader til juridisk bistand med inntil kr.100.000,- pr.år.

Produktfordeler

Noen av fordelene til WebSafe forsikring:

  • WebSafe forsikring forebygger at du blir utsatt for ulovlig og krenkende informasjon på nett samt fjerner informasjonen dersom du opplever at lovstridig informasjon blir lagt ut på internett. 
  • WebSafe forsikring omfatter hele husstanden. 
  • Profesjonell skadeavdeling med høyt servicenivå, bred erfaring og effektiv skadebehandling. 
  • Vi samarbeider med EraseMe som er en ledende aktør innen fjerning av krenkende og lovstridig informasjon på internett. 
  • Tilbydere av WebSafe forsikring vil kunne opparbeide seg lojalitet hos sine kunder.

Målgruppe

Alle personer eller familier som har en aktiv netthverdag.

WebSafe forsikring egner seg til bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransje og sektor.

Vi tilbyr websafe forsikring både gjennom bedriftsavtaler og privatkjøp på våre hjemmesider.