Kredittforsikring

Kredittforsikring

AIG er Europas største aktør innen kredittforsikring, med over 40 års erfaring globalt. Forsikringen sikrer virksomheten mot manglende betaling grunnet insolvens eller kunders mislighold.

Forsikringsdekningen er skreddersydd etter kundens kontroll- og kredittprosedyrer, som gir en høyere grad av frihet til å administrere egen virksomhet.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker kostnader ved;

Kontrakt fornektelse
Prosjekt og investerings risikoer
Finansielle institusjoner
Captives programmer
Feilaktige garantier

Produktfordeler

AIG har vunnet flere priser for beste kredittforsikring. AIGs kredittforsikring har blitt kåret til den beste av blant annet banker og meglere flere år.

AIG tilbyr ikke kansellerbare begrensninger for noen type dekninger, og stiller dermed sikkerhet i dekningen som bidrar til et langvarig og lojalitetsbyggende samarbeid med kunden.

Tilgang til webløsningen ”Global Limits Manager” som bidrar til å reduserer de administrative kostnadene, styrer kundenes kredittgrenser, kundeanalyser av porteføljene for å kunne identifisere risikofylte forretningsområder.

Målgruppe

Vi kan forsikre et stort utvalg av ulike sektorer med positive utsikter;

Selskaper med en omsetning på over 25 millioner euro
Finansrelaterte programmer
Logistikk og eksport