Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring

Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå. Medlemmer av styret og konsernledelsen kan blant annet komme i personlig erstatningsansvar overfor kreditorer, egne ansatte, det offentlige, investorer og eiere.

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

 

Gjennom den sterkere formuleringen av styreansvaret i aksjelovene, samt økt fokus på ”Corporate Governance”, har oppmerksomheten rundt styrets og ledelsens rolle tiltatt. Stadig flere søksmål og krav rettes mot styremedlemmer, som kan true deres personlige økonomi.

Vanlige årsaker til søksmål:

 • Konkurs, fusjoner og aksjeemisjoner
 • Feil informasjon om bedriftens økonomiske stilling
 • Manglende likviditet
 • Offentlig granskning
 • Brudd på lover og forskrifter
 • Kontraktsbrudd
 • Illojal konkurranse

Hva forsikringen omfatter

AIGs styreansvarsforsikring dekker følgende:

 • Daglig leder i konsernet
 • Styremedlem i konsernet
 • De facto medlemmer og shadow directors
 • Medlem av ledelsen eller tilsvarene styringsorgan i konsernet.
 • Andre ansatte i konsernet som pådrar seg et selvstendig ledelsesansvar
 • Andre ansatte i konsernet som er anklaget sammen med et medlem av ledelsen eller styret.

Produktfordeler

 • Vi har et bredt spekter av ulike styreansvarsprodukter som tilpasses kundens behov. Dette gir helhetlige forsikringsløsninger for våre kunder.
 • Markedsledende innenfor styreansvarsforsikring, og har mer enn 40 års erfaring med håndtering av styreansvarskrav.
 • Våre styreansvarsforsikringer har høy kvalitet og et bredt dekningsomfang.
 • Gjennom lang fartstid og bred erfaring, utvikler vi våre styreansvarsprodukter kontinuerlig for å møte fremtidens utfordringer.
 • AIG har et omfattende global nettverk med lokal tilstedeværelse, som gir oss mulighet til å tilby multinasjonale forsikringsløsninger.

Målgruppe

Styreansvarsforsikring er egnet for alle typer foretak, alt fra små og mellomstore bedrifter, til store, internasjonale konsern.