Prospektforsikring

Prospektforsikring

AIGs prospektforsikring sikrer selskapet og enkeltpersoner mot uønsket krav i forbindelse med en emisjon.

Forsikringen dekker de faktiske og påståtte feil i en emisjonsprosess, inkludert presentasjoner og markedsføring av prospektet, samt informasjon i forhandlinger, diskusjoner, beslutninger og utsendelser. Prospektforsikring gjelder før, under og etter emisjonen.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker:
  • Transaksjonsrelaterte eksponeringer som blir skreddersydd for å ta risikoen til den bestemte transaksjonen/emisjonen.
  • Saksomkostninger
  • Forsikringsperiode tilpasset eksponering, opptil 6 år.

Produktfordeler

Spesialdesignet forsikring som er tilpasset markedet.

Dekninger gjelder i hele verden, og egner seg godt til multinasjonale selskaper.

AIG har bred erfaring innen forsikringsløsninger innenfor den finansielle sektoren, og har tilgang til spesialister på tvers av landegrensene.

Målgruppe

Prospektforsikringen egner seg for alle selskaper som er børsnoterte, skal noters på børs eller har verdipapirer som kan omsettes offentlig.