Professjonsansanvar

 

Profesjonsansvarsforsikring

En individuell tilnærming for å beskytte bedriften.

Beskytter bedriften mot rettslige erstatningsansvar ved uaktsom handling eller unnlatelser i forbindelse med tjenesteyting ovenfor en tredjepart.

Hva omfatter forsikringen

Dette dekker profesjonsansvarsforsikringen:

  • Kostnader i forbindelse med juridisk bistand og saksomkostninger
  • Fastsatte kostnader i forbindelse med erstatningsutbetaling til tredjepart
  • Kostnader ved tap av dokumenter og nøkkelpersoner i en bedrift
  • Tilgang til medierådgivning og PR tjenester ved behov for å beskytte omdømmet  

Produktfordeler

Kostnader i forbindelse med juridisk bistand og saksomkostninger

Fastsatte kostnader i forbindelse med erstatningsutbetaling til tredjepart

Kostnader ved tap av dokumenter og nøkkelpersoner i en bedrift

Tilgang til medierådgivning og PR tjenester ved behov for å beskytte omdømmet  

Hvilke bedrifter bør ha profesjonsansvarsforsikring

Bedrifter som yter profesjonelle tjenester eller rådgivningstjenester til en tredjepart. Alt fra små og mellomstore bedrifter til store globale bedrifter. 

Yrkesgrupper som denne forsikringen egner seg for er blant annet advokater, IT bedrifter, konsulenter, mediebedrifter, reisebyråer, arkitekter og ingeniører, finansielle institusjoner, teknologi og telekommunikasjon og regnskapsførere.