Mergers and Acquisitions forsikring

Mergers and Acquisitions forsikring

AIGs Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

Formålet med en slik forsikring er å sikre selger eller kjøper sitt ansvar i avtalen som er inngått.

Hva forsikringen omfatter

Økonomisk tap som springer ut av brudd på særskilte garantier og skadesløsholdelser relatert til skatt, i aksjekjøpsavtalen.

Produktfordeler

Forsikringen blir skreddersydd for hver enkelt finansiell transaksjon.

Et av de største globale team innen M&A med spesialiserte underwritere med bakgrunn fra de mest anerkjente advokatfirmaene i Australia, England, Frankrike, Hong Kong, Spania, Sverige, Tyskland og USA.

AIG er en av de ledende leverandørene av transaksjonsforsikringer og alternative risikoløsninger i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

Målgruppe

Selskaper som er aktive med fusjoner og oppkjøp. Dette gjelder både Private Equity og Venture Capital selskaper, samt selskaper som selger unna datterselskaper, eller enkeltpersoner/familier som vil selge privateide selskaper.