Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring

En kriminell handling behøver ikke bare være en enkelt handling mot bedriften, men kan også være gjentatte underslag/tyveri over en lengre periode.


AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart. I tillegg kan kriminalitetsforsikringen dekke erstatningsansvar for direkte formuestap og datakriminalitet ved en kriminell handling utført av en ansatt eller tredjepart.

Hva omfatter forsikringen

Forsikringen dekker:

  • Kostnader i forbindelse med juridisk bistand og saksomkostninger
  • Kostnader til å begrense skadeomfanget av eksterne spesialister
  • Det finansielle tapet enten på bedriften eller tredjeparts eiendom

Produktfordeler

Dekker bedriftens og tredjeparts formue og eiendeler ved en kriminell handling.

Kunden kan benytte egne spesialister til utredningen, og AIG dekker opptil forsikringssummen som er avtalt.

Kriminalitetsforsikringen kan enten kjøpes som enkelt dekning eller sammen med en styreansvarsforsikring som er skreddersydd.

AIG har et omfattende globalt nettverk med lokal tilstedeværelse, som gir oss mulighet til å tilby multinasjonale forsikringsløsninger.

Målgruppe

Alle store og mellomstore bedrifter eller organisasjoner, samt finansielle institusjoner.