Kidnapping- og utpressingsforsikring

Kidnapping- og utpressingsforsikring

Situasjoner der selskapets ansatte blir kidnappet eller utsatt for pengeutpressing, er et økende problem i store deler av verden. Slike situasjoner vil mest sannsynlig foregå uten at offentligheten får kjennskap til saken.

AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker løsepenger, samt andre relevante kostnader i forbindelse kidnapping og utpressing. Forsikringen gir økonomisk sikkerhet, samt tilgang til konsulenter med ekspertise innen slike krisesituasjoner både for den ansatte, familien og selskapet.

Forsikringen gir umiddelbar tilgang til Crisis24, et ledende globalt selskap med bred erfaring innen krisehåndtering.

Hva forsikringen omfatter

AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker blant annet kostnader i forbindelse med:

  • Benyttelse av Crisis24 konsulenttjenester
  • Løsepenger
  • Evakuering
  • Personskade og rehabilitering
  • Hjemsendelse
  • Driftsavbrudd
  • Andre relevante kostnader i forbindelse med kidnapping og utpressing

Produktfordeler

Tilgang til retningslinjer for å sikre ansatte og selskapets verdier, samt gi tips og taktiske råd ved en krisesituasjon.

Kidnapping- og utpressingsforsikringen kan enten kjøpes som en enkeltstående dekning eller sammen med andre forsikringer.

AIG samarbeider med Crisis24 som gir tilgang til et team med spesialister innen krisehåndtering i verdensklasse, som er plassert strategiske steder i hele verden.

Sammen med Crisis24 tilbyr AIG forebyggende trening for å redusere risikoen og gir selskapet nyttige sikkerhetsråd, samt tilgang til en 24/7 Crisis Hotline og kommunikasjonsrådgivning.

AIG har lang erfaring og en av de største tilbyderne av denne type forsikring. Forsikringen er tilpasset markedets behov.

Målgruppe

Alle typer selskaper som har ansatte som er på reise eller er bosatt i utlandet, spesielt i utsatte områder som Latin-Amerika, USA, Asia, Øst Europa og Afrika.
Profilerte selskaper i utlandet.