Forsikring for produktkontaminering

Forsikring for produktkontaminering

AIGs forsikring for produktkontaminering dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av konsumvarer, samt tap av bruttofortjeneste som følge av en utilsiktet kontaminering eller sabotasje.

Forsikringen dekker også kostnader ved tilbakekallelse ved utpressing og offentlig pålagt tilbakekallese fra myndighetene.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker:

  • Kostnader for selve tilbakekallelsen.
  • Kostnader påført av tredjemann i forbindelse med tilbakekallelsen.
  • Driftstap og omkostninger i forbindelse med skaden.
  • Tilgang til konsulenter som har spesialisert seg innen krisehåndtering inkludert rådgivning.
  • Kostnader i forbindelse med utpressing, herunder løsepenger.

Produktfordeler

Bred forsikringsdekning som kan kombineres med andre produkter eller kjøpes som enkeltstående dekning.

Forsikringen dekker utilsiktet eller uforutsett kontaminering, forringelse eller feilmerking av et produkt som oppstår i løpet av produksjon, pakking eller distribusjon, forutsatt at forbruk av produktet har eller vil kunne forårsake skade på person eller ting/eiendom.

Tilgang til konsulent spesialister med lang erfaring i krisehåndtering og skadeforebyggende tiltak, herunder PR rådgivning for å minske skadeomfanget. Konsulentbistand levers av Edelman og NYA international.

Målgruppe

Forsikring for produktkontaminering egner seg for norske og multinasjonale produsenter av mat og drikke.

Forsikring er tilpasset til produsenter, distributører, og grossister, samt forhandlere som har et bredt utvalg av ferdige produkter.