Cyberforsikring

Cyberforsikring

Den eksplosive økningen av datakriminalitet har i tillegg til den nye personvernloven (GDPR) fra EU bidratt til at datasikkerhet har rykket oppover på dagsorden i næringslivet.

Risikovurderinger og forebyggende sikkerhetstiltak er en sentral del av arbeidet med datasikkerheten. Det er bedriftens styre og ledelse som er ansvarlig dersom bedriftens datasikkerhet ikke er god nok. Menneskelige feil vil vi likevel aldri kunne sikre oss mot. En beredskapsplan er derfor helt nødvendig å ha på plass dersom bedriften blir utsatt for et brudd på datasikkerheten. Cyberforsikring er et viktig verktøy i denne forbindelse. Vår cyberforsikring er modulbasert, det vil si at du kan velge hva du ønsker å forsikre deg mot.

Hva er Cyberforsikring

Med cyberforsikring er bedriften sikret umiddelbar bistand til krisehåndtering ved både dataangrep, systemfeil eller personlige feil. Det betyr at de får tilgang til teknisk ekspertise for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kan løses. I tillegg får bedriften PR-rådgivning/ juridisk bistand til hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig, samt dekning av finansielle kostnader. Cyberforsikringen kan aktiveres ved begrunnet mistanke om at selskapet er rammet av sikkerhetsbrudd.
 

Cyberforsikring og personvernloven

Personvernloven (GDPR) krever at visse brudd på datasikkerheten varsles til myndigheter/ datatilsyn innen 72 timer. Da kreves en rapport for hva som har skjedd og hva som skal gjøres. Cyberforsikringen gir umiddelbar bistand til dette arbeidet, gjennom teknisk, juridisk og PR bistand. Vår cyberforsikring tilbyr umiddelbar bistand inntil 72 timer uten egenandel.  

Hvilke bedrifter bør ha cyberforsikring?

Alle bedrifter er sårbare for brudd på datasikkerheten, store som små. Selv små dataangrep kan gi store økonomiske konsekvenser. Alle bedrifter er pålagt å følge personvernloven. I tillegg risikerer bedriften å få en bot på opptil fire prosent av selskapets globale omsetning hvis de ikke følger kravene til personvernet.

Dette kan du forsikre deg mot

Alle bedrifter er forskjellige og har ulike behov. Vi skreddersyr en forsikringsløsning som passer din bedrift, dersom din bedrift blir rammet av et dataangrep.

Hva dekker cyberforsikring