Bedrifts- og produktansvarsforsikring

Bedrifts- og produktansvarsforsikring

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Vi skreddersyr forsikringsdekningen til den enkelte bedrifts behov, og kan også bistå med blant annet med skadeforebyggende tiltak og risikohåndtering.

Hva omfatter forsikringen

Bedrifts- og produktansvarsforsikringen dekker;

 • Tap som følge av fysisk skade som rammer tredjemanns person og ting
 • Omkostninger forbundet med juridisk bistand
   

I tillegg har vi et bredt utvalg utvidelser vi kan tilby, blant annet:

 • Excess dekninger for motorvognansvar og ansatte ansvar
 • Byggherreansvar
 • Kryssansvar
 • Leverandøransvar
 • Rent formuestap
 • Ting i sikredes varetekt

Produktfordeler

Bred forsikringsdekning som kan kombineres med andre produkter.

Skreddersydde forsikringsløsninger på både det lokale og multinasjonale markedet.

Lang og bred erfaring innen komplekse ansvarsskader.

Tilgang til et globalt nettverk av risikoingeniører med ekspertise innenfor skadeforebyggende tiltak, sikkerhet og risikohåndtering.

Målgruppe

Ansvarsforsikring kan tilbys til alle typer bedrifter på det nasjonale og internasjonale markedet. Våre hovedfokusområder er blant annet;

 • Ukonvensjonelle plasseringer og vanskelige risikoer
 • Multinasjonale risikoer i alle former og størrelser
 • Nord-amerikansk eksponering 

Spesielt virksomheter innen;

 • Virksomheter innen både onshore og offshore
 • Energi
 • Bygg
 • Generell industrivirksomhet
 • Produsenter innenfor kjemi, mineral, metall, elektronikk og maskineri
 • Mellomstore og store selskaper innen servicebransjen
 • Finansielle institusjoner