Ansvarsforsikring for krav fra ansatte

Ansvarsforsikring for krav fra ansatte

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomisk krav i forbindelse med feilaktig oppsigelse og permittering, grunnet blant annet diskriminering, trakassering, uriktig forfremmelse eller ansettelse, injurier i ansettelsesforholdet eller brudd på personvernloven.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker:

  • Selskapet og alle dennes datterselskaper
  • Styret og ledelsen
  • Alle ansatte, inkludert deltidsansatte, midlertidige ansatte og vikarer
  • Erstatningsbeløpet selskapet blir idømt å betale
  • Juridiske omkostninger
  • Advokat- og utredningskostnader

Produktfordeler

Skreddersydd dekning som er tilpasset alle typer virksomheter og organisasjoner, uavhengig om de er statelig eller privat virksomhet.

Dekningen har en bred definisjon av hva som er brudd på ansettelsesforholdet.

Bred definisjon av hvem som betegnes som ansatt.

Krav fra en tredjepart om diskriminering og trakassering er dekket i forsikringen

Målgruppe

Alle typer bedrifter, foreninger eller organisasjoner.

Spesielt selskaper med internasjonal eksponering og ansatte i land der erstatningsbeløpet kan bli av betydelig størrelse, som for eksempel i USA.