Agentregister

Nedenfor følger en oversikt over forsikringsagenter som er registrert hos oss. Registeret er gjenstand for løpende oppdaterting.  

Foretak

Norsk Forsikring AS

RIF Forsikringsservice AS

SMB Tjenester AS

Virke Forsikring AS

Imsure AS

Protector Forsikring ASA

Org.nr

987 516 976

984 106 777

968 290 983

989 885 359

923 310 835

985 279 721

Daglig leder

Jan Syrstad

Clas Svanteson

Merete Jünge

Marit Lorentzen Lund

Steinar Kleven

Henrik Golfetto Høye