Agentregister

Nedenfor følger en oversikt over forsikringsagenter som er registrert hos oss. Registeret er gjenstand for løpende oppdaterting.  

Foretak

Norsk Forsikring AS

RIF Forsikringsservice AS

SMB Tjenester AS

Protector Forsikring ASA

NUA

Org.nr

987 516 976

984 106 777

968 290 983

985 279 721

991 073 892

Daglig leder

Jan Syrstad

Clas Svanteson

Merete Jünge

Henrik Golfetto Høye

Lars Flateby