Agentregister

Nedenfor følger en oversikt over forsikringsagenter som er registrert hos oss. Registeret er gjenstand for løpende oppdaterting.  

Foretak

Bank Norwegian

Norsk Forsikring AS

RIF Forsikringsservice AS

SMB Tjenester AS

Virke Forsikring AS

Brightstar Insurance Service

Protector Forsikring ASA

Org.nr

991 455 671

987 516 976

984 106 777

968 290 983

989 885 359

917 900 094

985 279 721

Daglig leder

Tine Wollebekk

Jan Syrstad

Clas Svanteson

Merete Jünge

Marit Lorentzen Lund

Arne Hvidsten

Sverre Bjerkli