Reise

Meld skade for en hendelse som er relatert til eller har oppstått under reise.

Meld en reiseskade

Ofte stilte spørsmål

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

Vi sender deg ditt saksnummer og detaljer om ytterligere informasjon som kan være nødvendig for å behandle kravet ditt så snart som mulig. Vi vil gjøre vårt beste for å behandle kravet ditt så raskt som mulig. Behandlingstiden kan variere i henhold til kompleksitet og innhenting av tilleggsdokumentasjon.

For akutt medisinsk hjelp, ring SOS International:

Telefon: +45 38 48 92 50.

Vennligst ha polisenummeret ditt tilgjengelig når du ringer.

I tilfelle du må avbestille reisen, må du først kontakte flyselskapet eller reiseoperatøren og be om refusjon. Hvis du ikke kan få refusjon, kan du melde inn kravet til reiseforsikringen din.

Bonuspoeng og lignende er dessverre unntatt fra forsikringsdekningen.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

 Ja, dette må straks rapporteres til lokalt politi på stedet der tyveriet inntraff.

 Ja, dette må straks rapporteres på flyplassen, hotellet eller evt. hittegodskontor der tyveriet inntraff.

Ja. Skaden må straks meldes til flyselskapet/transportøren. Når vi skal behandle din skadesak er det viktig at du vedlegger Property Irregularity Report (PIR) sammen med skadeskjema.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, se forsikringsdokumentene.

Ta kontakt med flyselskapet for å få en Property Irregularity Report (PIR). I denne rapporten vil sporingsnummeret for bagasjen fremkomme.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

Ta kontakt med flyselskapet/operatøren for å få en skriftlig dokumentasjon på årsak og varighet til forsinkelsen.

Ja, forutsatt at årsaken til den opprinnelige forsinkelsen er dekket av reiseforsikringen. For mer informasjon, vennligst se forsikringsdokumentene.

Den eller de navngitte i forsikringsbeviset.

Informasjon om gjeldene reiseråd, finner du på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon

 

Vi anbefaler alle å skaffe dette kortet før du skal ut og reise i EØS-land eller Sveits. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som i hjemlandet. Du bør ha med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. For mer informasjon, vennligst besøk:

https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort/

For fullstendig informasjon om hva forsikringen din dekker, vennligst se forsikringsdokumentene.

Forsikringsperioden er angitt i forsikringsbeviset.