Meld skade - Andre forsikringer

Forsikring av høreapparater for HLFs medlemmer

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Kopi av originale kvitteringer for utgifter i forbindelse med gjenanskaffelse av høreapparat
 • Politianmeldelse/rapport ved tyveri
 • Kopi av dokumentasjon på tildeling av høreapparat fra NAV/Folketrygden eller vedtaksbrevet fra NAV/Folketrygden   

Id-forsikring

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Politianmeldelse
 • Ved identitetstyveri, eventuell dokumentasjon som kan bekrefte identitetstyveriet
 • Ved nøkkel- og papirforsikring må forsikrede legge ved original kvitteringer på gjenskaffelse av nøkler og papir
 • Ved ransforsikring ved uttak i minibank må orginale kvitteringer/kontoutskrift som bekrefter uttaket av kontanter vedlegges, samt bekreftelse fra eventuelle vitner til ranet
 • Ved veskeforsikring vennligst vedlegg orginal kvittering, samt kjøpsdato av vesken, samt innhold
 • Ved tyveri av kredittkort og/eller misbruk av SIM-kort må bekreftelse fra banken/kredittkortselskapet/telefonselskapet vedlegges som viser sperring av kort og misbrukt kort
 • Ved sykehusinnleggelse som følge av ulykke, vennligst gi nærmere beskrivelse av sykdom/skadetilfellet

Innboforsikring

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Nærmere redegjørelse av hendelsesforløpet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • Original politirapport ved ran/innbrudd/tyveri
 • Dersom det er tale om brann- eller vannskade, anbefaler vi at dere kontakter AIG pr. telefon, slik at det kan gjøres avtale om dokumentasjon av skade herunder eventuell takst.

LOS forsikring

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

Egenandelsforsikring

 • Bekreftelse fra villa og hjemforsikring

Sykdom, ulykke

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdom-/skadetilfellet
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket
 • For kompensasjon for avbrutt ferie kreves skriftelig dokumentasjon fra lege på stedet, jfr vilkår
 • Kopi av reisebillett ved skade inntruffet under reise

Egenandelsforsikring bil og innbo

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Dokumentasjon som viser skadeutbetaling og egenandel etter oppgjør fra bilforsikring eller innboforsikring

Veihjelp forsikring

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Reparasjonsrapport fra verksted
 • Originale kvitteringer for utgifter i forbindelse med veihjelp og/eller leiebil

Låsbytte- og Nøkkelforsikring

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Originale kvitteringer for utgifter i forbindelse med bytte av lås/nøkkel
 • Dokumentasjon som viser kostnadene for veihjelp og/eller leiebil
 • Politianmeldelse/rapport ved tyveri

SMB Protect

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Sykemelding eller sykepengeattest som bekrefter fraværsperiode
 • Oppstilling som beskriver faste kostnader. Dokumentasjon må vedlegges (eksempelvis regnskapsrapporter, bankutskrifter eller fakturaer)