Reiseforsikring

Reiseforsikring

Vi reiser stadig mer i jobbsammenheng, samtidig som verden står ovenfor stadig større utfordringer - som kan gjøre både reise og opphold vanskelig.

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og det er bedriftens ansvar å sørge for at de er trygt og godt ivaretatt under hele reisen.

 

AIG tjenestereiseforsikring inkluderer:

 • Kan dekke både tjeneste- og fritidsreiser.
 • Reisevarighet -Inntil 180 dager for tjenestereise og 90 dager på fritidsreiser.
 • Ulykkesdekning - En omfattende dekning som inkluderer  dekning for psykologisk førstehjelp, benbrudd, brannskader og kompensasjon for ulike sykehusinnleggelser.
 • Bred dekning for familien - Alle barn som bor hjemme hos foreldrene opptil fylte 21 år, er dekket.
 • Skadebehandling - Tilgang til lokale og erfarne skadebehandlere.
 • Global dekning - Forsikringen gjelder for reiser i hele verden fra du forlater hjemmet eller jobben.

 

Døgnbemannet vakttelefon

Vi svarer  på spørsmål om din reiseforsikring.

Samarbeid med SOS International

SOS International bistår ved medisinske tilfeller. Deres lokalkunnskap sikrer medisinsk behandling på de beste sykehusene rundt om i verden.

Tilgang til AIG Travel Assistance App

Direkte tilgang til øyeblikkelig hjelp knapp (krisetelefon) og flere nyttige verktøy som kan benyttes både før, under og etter en reise.

Duty of Care

Tilgang til viktig informasjon og veiledning om reisemålet og eventuelle risikoer. Løpende oppdateringer ved kritiske endringer.

Noen av de viktigste dekningen

Gir dekning for medisinske behandlingsutgifter og assistanse på reise.

Dekker kostnader i forbindelse med avbestilling og avbrudd. Utvidet dekning ved avbestilling av tjenestereise.

Reiseforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser.

Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under reise.

Forsikringen dekker nødvendige og dokumenterte utgifter til reise og opphold ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon /til hjemsted i Norge ved krig, terror og lignende eller en naturkatastrofe.  

 • Dekker tap og skade på ditt personlige reisegods, samt arbeidsgivers effekter.
 • Forsinket bagasje - Ingen karenstid på tjenestereise og kun 2 timer karenstid på ferie/fritidsreise.

 • Forsikringen dekker reise- og overnattingsutgifter når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av værforhold, tekniske feil eller trafikkuhell med et offentlig transportmiddel.
 • Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn 2 timer forsinket.

 • Forsikringen gir økonomisk sikkerhet, samt tilgang til konsulenter med ekspertise innen krisesituasjoner både for den ansatte og familien.
 • AIG benytter Crisis24, et ledende globalt selskap med bred erfaring innen krisehåndtering.

Forsikringen dekker kostnader til juridisk bistand og opprydningskostander i forbindelse med et Id-tyveri.

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til søk- og redningsaksjoner iverksatt av områdets myndighet.

AIG Travel Assistance App - Enkel og rask tilgang til assistanse og råd

Med AIG Travel Assistance App får den ansatte tilgang til flere nyttige verktøy som kan benyttes både før, under og etter en reise med tjenestereiseforsikring fra AIG. App'en kan lastes ned gratis både fra App store og Google Play.

 • Ditt elektroniske reisekort med forsikringsavtalenummer
 • Cityguider
 • Øyeblikkelig hjelp knapp
 • Meld skade
 • Alle nødvendig telefonnummer du trenger for å få assistanse.
 • Check in funksjon